Obsah

Revitalizace hradu Kalich

V roce 2009 byl Kalich zařazen do skupiny deseti středohorských hradů, jejichž relikty měly být prozkoumány, zdokumentovány a stavebně zajištěny. Dlouhodobý záměr, nazvaný „České středohoří – země hradů“, je realizován sdružením Hrady Českého středohoří, k jehož zakládajícím členům náleží i obec Třebušín.