Obsah

POPLATKY NA ROK 2022

Vážení občané, 

Odpady: osoby s trvalým pobytem  800,- Kč na osobu a rok,

chalupáři 800,- Kč na chalupu a rok,

děti do 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

 

Odpady dnes a zítra (1.09 MB)

Proč platím za odpady? Proč platím víc?

Souhrnný přehled odpadů v letech 2015 - 2019 v obci Třebušín

  • Bližší informace na tel.: 734 674 109

 

Poplatky za psa: 100,- Kč / rok

 

Poplatky jsou splatné do konce března.

Odpady je možné zaplatit ve dvou splátkách:

První polovina do 31.3. 2022

Druhá polovina do 31.7. 2022

 

Platby lze provést v hotovosti na OÚ nebo bankovním převodem na účet obce
3327471/0100. Při platbě bankou uveďte variabilní symbol, který se skládá z čísla
popisného nebo čísla evidenčního a příslušného roku, příklad číslo popisné je
10 a platba na rok 2022 – variabilní symbol 102022 

 

 

Ostatní poplatky:

Czech POINT - správní poplatky

Sazebník úhrad

Ceník pronájmu nezemědělských pozemků ve vlastnictví obce