Obsah

POPLATKY NA ROK 2023

Vážení občané, 

 

Odpady:

osoby s trvalým pobytem  800 Kč na osobu a rok

chalupáři 800 Kč na chalupu a rok

- děti do 15 let jsou od poplatku osvobozeny

 

V rámci systému odpadového hospodářství dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 (388.22 kB) Obecní úřad Třebušín vydává nálepky k označení sběrné nádoby:

  • na domácnost do 4 trvale hlášených osob 1 ks popelnice 110-120 litrů,
  • na domácnost nad 4 trvale hlášené osoby 2 ks  popelnic 110-120 litrů nebo 1 ks popelnice 240 litrů

 a na požádání sdělí přesný typ sběrné nádoby. 

Na vyžádání Obecní úřad vydá nálepku na popel jejíž vývoz bude možný  pouze v období  od 1. 10. – 30. 4. 2023.

 

OZV č. 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (389.1 kB)

 

odpady 2023

letáček: Schéma pro ukládání komunálního odpadu rok 2023 (183.29 kB)

 

Odpady dnes a zítra (1.09 MB)

  • Bližší informace na tel.: 734 674 109

 

Poplatky za psa: 100 Kč / rok

 

Poplatky jsou splatné do konce března.

Odpady je možné zaplatit ve dvou splátkách:

První polovina do   31. 3. 2023

Druhá polovina do 31. 7. 2023

 

Platby lze provést v hotovosti na OÚ nebo bankovním převodem na účet obce
3327471/0100. Při platbě bankou uveďte variabilní symbol, který se skládá z čísla
popisného nebo čísla evidenčního a příslušného roku, příklad číslo popisné je
10 a platba na rok 2023 – variabilní symbol 102023 

 

 

Ostatní poplatky:

Czech POINT - správní poplatky

Sazebník úhrad

Ceník pronájmu nezemědělských pozemků ve vlastnictví obce