Obsah

POPLATKY NA ROK 2020 

Vážení občané, poplatky na rok 2020 byly změněny a jejich rozpis je uveden níže:

 

Odpady: osoby s trvalým pobytem  800,- Kč na osobu a rok,

chalupáři 800,- Kč na chalupu a rok,

děti do 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

Proč platím za odpady? Proč platím víc?

Souhrnný přehled odpadů v letech 2015 - 2019 v obci Třebušín

  • Bližší informace na tel.: 774 124 359

 

Poplatky ze psů: 100,- Kč za psa.

 

Poplatky jsou splatné do konce března.

Odpady je možné zaplatit ve dvou splátkách:

První polovina do 31.3. 2020

Druhá polovina do 31.7. 2020

 

Platby lze provést v hotovosti na OÚ nebo bankovním převodem na účet obce
3327471/0100. Při platbě bankou uveďte variabilní symbol, který se skládá z čísla
popisného nebo čísla evidenčního a příslušného roku, příklad číslo popisné je
10 a platba na rok 2020 – variabilní symbol 102020 

 

 

Ostatní poplatky:

Czech POINT - správní poplatky

Sazebník úhrad