Obsah

Zastupitelstvo obce
 

Starostka Dana Legnerová
Místostarosta Mgr. Tomáš Brabec
Zastupitelé

Ing. Denisa Bezemková 

  Ing. David Brychta
  Ing. Petr Krs
  Mgr. Anna Šolcová
  Bc. Marie Valentová
  Mgr. Tereza Vitnerová   
 

Zuzana Vodičková        

 

Finanční výbor
Předseda

Ing. Denisa Bezemková 

Členové Ing. David Brychta
  Zuzana Vodičková        
   
Kontrolní výbor
Předseda Ing. Petr Krs
Členové Bc. Marie Valentová
 

Mgr. Tereza Vitnerová   

 

Kulturní komise
Předseda Mgr. Tereza Vitnerová   
Členové Ing. Denisa Bezemková 
  Mgr. Anna Šolcová

 

Stavební komise
Předseda Ing. Tomáš Legner
Členové Mgr. Tomáš Brabec
  Ing. David Brychta