Obsah

Zastupitelstvo obce
 

Starostka Dana Legnerová
Místostarosta Mgr. Tomáš Brabec
Zastupitelé

Júlia Štroblová

  Simona Procházková
  Alena Litošová
  Jan Harvilla
  Jitka Fraňková
  Ilona Andrlová
  Ing. Miroslav Navrátil
Finanční výbor
Předseda Alena Litošová
Členové Simona Procházková
  Ilona Andrlová
   
Kontrolní výbor
Předseda Júlia Štroblová
Členové Jitka Fraňková
  Jan Harvilla
Kulturní komise
Předseda Simona Procházková
Členové Ilona Andrlová
  Julia Štroblová

 

Stavební komise
Předseda Dana Legnerová
Členové Mgr. Tomáš Brabec
  Jan Harvilla