Obsah

Zastupitelstvo obce
 

Starostka Dana Legnerová
Místostarosta Mgr. Tomáš Brabec
Zastupitelé

Ing. Denisa Bezemková 

  Ing. David Brychta
 

Ing. Petr Krs

  Ing. Tomáš Legner Ph.D.
 
Mgr. Anna Šolcová
Mgr. Tereza Vitnerová   
Petr Vošta  
    
 

 

 

Finanční výbor
Předseda

Ing. Denisa Bezemková 

Členové Ing. David Brychta
  Ing. Tomáš Legner Ph.D.      
   
Kontrolní výbor
Předseda Ing. Petr Krs
Členové Mgr. Anna Šolcová
 

Mgr. Tereza Vitnerová   

 

Kulturní komise
Předseda Mgr. Tereza Vitnerová   
Členové Ing. Denisa Bezemková 
  Mgr. Anna Šolcová

 

Stavební komise
Předseda Ing. Tomáš Legner Ph.D.
Členové Mgr. Tomáš Brabec
  Ing. David Brychta