Obsah

Územní plán Obce Třebušín

V součastné době se zpracovává 1. Změna územního plánu obce Třebušín. Předpokládané ukončení prací ve 4. čtvrtletí 2021.

 

- OOP_ÚP Třebušín, mapové podklady

OOP_ÚP Třebušín

oop_úp třebušín.pdf

OOP_ÚP Třebušín_čistopis

oop_úp třebušín_čistopis.pdf

Třebušín_N1_42010

třebušín_n1_42010-čistopis.pdf

Třebušín_N2_42010

třebušín_n2_42010-čistopis.pdf

UP_Trebusin_1

up_trebusin_1.pdf

UP_Trebusin_2

up_trebusin_2.pdf

UP_Trebusin_3

up_trebusin_3.pdf

UP_Trebusin_4

up_trebusin_4.pdf

UP_Trebusin_5

up_trebusin_5.pdf

UP_Trebusin_6

up_trebusin_6.pdf

Stránka

  • 1