Obsah

Usnesení zastupitelstva obce k průběhu stavby

(schvalování navržených řešení změn projektové dokumentace, schvalování ZL, schvalování dodatků ke SoD)

                                                                                  - schválen Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo