Usnesení zastupitelstva obce k průběhu stavby

(schvalování navržených řešení změn projektové dokumentace, schvalování ZL, schvalování dodatků ke SoD)