Změny projektové dokumentace

SO-01 – hlavní budova (stodola)

SO-02 – přístavba

 

SO-03 – kotelna

 

SO-04 – opěrná zeď, venkovní schodiště

SO-05 – přístřešek, venkovní sklad, odpady

SO-06 – oplocení

 

SO-07 – zpevněné plochy