Obsah

 Změny projektové dokumentace

 

  • SO-02 – přístavba

 

  • SO-03 – kotelna

 

 

 

  • SO-06 – oplocení

 

  • SO-07 – zpevněné plochy