Obsah

Regenerace území brownfield – Stodola Třebušín

Obec Třebušín v roce 2015 zakoupila od Úřadu pro zastupování státu stodolu na st.p. č. 75/1 a k tomu v roce 2017 přilehlé pozemky v dražbě od Finančního úřadu.
Vzhledem k tomu, že obec nemá prostory ke konání různých celoročních společenských akcí, tak se rozhodla, že by tento areál mohl sloužit k těmto účelům. Na podzim 2018 byl vyhlášen titul Regenerace území brownfield (titul se týká zanedbaných staveb). 31.5.2019 byla podána žádost o dotaci na MMR ( Ministerstvo pro místní rozvoj) a v září 2019 přišlo rozhodnutí o přidělení dotace. Zahájení stavby v květnu 2020.