Obnova lesních porostů po kalamitách

Obnova lesních porostů po kalamitách

Cíl: Snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami. Obnova lesních porostů po abiotických kalamitách.

Název projektu: Obnova lesních porostů po kalamitách

Registrační číslo: 20/011/08410/342000050

Cíl: Snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami. Obnova lesních porostů po abiotických kalamitách.

Financováno z rozpočtu ČR a Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

Popis projektu:

Obec zrekonstruovala porosty 502F12a a 502F9c, kde v roce 2020 proběhla větrná kalamita. V porostech 502F3a a 4a došlo k poškození suchem a následnému úmrtí porostů (Celková plocha rekonstrukce 3,52 ha). Obec odstranila (155 m3) v rámci dotace porosty 502F3a a 4a následně v mechanicky připravila půdu ( k výsadbě a pomohla přirozenému zmlazení, a vývraty se vrátily na původní místo (2,5 ha - 502F12a a 502F9c). Před výsadbou byla půda připravena chemicky, aby došlo k potlačení buřeně (2,5 ha - 502F12a a 502F9c byla provedena výsadba jamková 25x25 cm (20 070 ks). Vysázen byl obalovaný BK výška min. 26-35 (1 360 ks), JD výška min. 26-35 cm (7 900 ks), BO výška min. 26-35 (2 400 ks), SM výška min. 26-35 (2 480 ks), MD min. výška 26-35 (930 ks), DBZ 26-35 (5 000 ks)- Před zimou byl porost chemicky ošetřen proti okusu a porosty byly oploceny typem Pacov. Výška oplocení 1,6 m, délka 1,91 km. V porostech 502 F3a a 502F4a byl vysázen SM v počtu 880 ks a je nezpůsobilým výdajem.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je osázený mladý porost splňující požadavky zákona a vysoké nároky na obecní lesy a hospodaření v nich. Projekt je cíleně zaměřen na životní prostředí

Datum vložení: 25. 4. 2024 15:52
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2024 15:53