Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Investice do ochrany melioračních  a zpevňujících dřevin

Cíl: Hromadná ochrana melioračních a zpevňujících dřevin. Zajištění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů.

Název projektu: Investice do ochrany melioračních  a zpevňujících dřevin

Číslo projektu: 20/011/08510/342/000049

Cíl: Hromadná ochrana melioračních a zpevňujících dřevin. Zajištění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů.

Financováno z rozpočtu EU a Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

Popis projektu:

Obec Třebušín realizovala 5x oplocenku dřevěného typu Pacov, který je rozměrově upraven pro své potřeby. Vstupy do oplocenek jsou zajištěny klasickými přelezy nebo vstupní brankou.

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu je 5 oplocených ploch, do kterých bude vysázen porost. Díky této ochraně se sníží až eliminují škody zvěří. V případě dlouhodobějšího udržování oplocenek (nad dobu vázanosti projektu), bude porost ochráněn před loupáním a vytloukáním zvěře na mladých stromech, díky čemuž  do budoucna získá  porost větší stabilitu, jak proti biotickým tak i proti abiotickým činitelům. Z pohledu lesnického má tento projekt kladný vliv na vysázený porost.

Datum vložení: 25. 4. 2024 15:53
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2024 15:53