Obsah

POPLATKY NA ROK 2018 

Vážení občané, poplatky na rok 2018 nebyly změněny, přesto je pro připomenutí jejich rozpis uveden níže:

 

Odpady: osoby s trvalým pobytem - 500,- Kč na osobu a rok,

chalupáři 500 na chalupu a rok.

 

Poplatky ze psů: 100,- Kč za psa.

 

Poplatky jsou splatné do konce března.

Odpady je možné zaplatit ve dvou splátkách:

První polovina do 31.3. 2018

Druhá polovina do 31.7. 2018

 

Platby lze provést v hotovosti na OÚ nebo bankovním převodem na účet obce 3327471/0100. Při platbě bankou uveďte variabilní symbol, který se skládá z čísla popisného nebo čísla evidenčního a příslušného roku, příklad číslo popisné je 10 a platba na rok 2018 – variabilní symbol 102018. 

 

 

Ostatní poplatky:

CzechPoint - správní poplatky

Kopie dokumentů - sazebník úhrad