Obsah

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu

a cestovního pasu

 

Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a nejste právě v místě svého pobytu ?

Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22. Záleží na Vás, který z těchto úřadů si vyberete. Vyhotovený osobní doklad Vám předá úřad, u kterého jste podali žádost.

Předpokládáme, že nebudete moci převzít občanský průkaz nebo cestovní pas u úřadu, u kterého jste požádali o jeho vydání ?

Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete převzít u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si zvolíte při podání žádosti. Za převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu u jiného úřadu zaplatíte správní poplatek 100 Kč.

Pozor – to neplatí, jedná-li se o převzetí cestovního pasu vydaného ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. V tomto případě můžete cestovní pas převzít pouze u úřadu, u kterého jste podali žádost o jeho vydání.

Změny ve vydávání občanských průkazů platné od 1.7.2018

Změny ve vydávání cestovních pasů platné od 1.7.2018

 

 

op