Obsah

Televizory, monitory, lednice, mrazáky, domácí spotřebiče a ostatní elektrozařízení dovezte od 24. 04. 2023 do 06. 05. 2023 do sběrného místa - dvůr v Třebušíně č. p. 100.

 

Sběr objemných odpadů

Sběr nebezpečný odpad

 

 

 

Poplatky za odpad 2023 (639.1 kB)

Aktuální seznam stanovišť odpadů (181.12 kB)

 

V rámci systému odpadového hospodářství dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 (388.22 kB) Obecní úřad Třebušín vydává nálepky k označení sběrné nádoby:

  • na domácnost do 4 trvale hlášených osob 1 ks popelnice 110-120 litrů,
  • na domácnost nad 4 trvale hlášené osoby 2 ks  popelnic 110-120 litrů nebo 1 ks popelnice 240 litrů

 a na požádání sdělí přesný typ sběrné nádoby. 

Na vyžádání Obecní úřad vydá nálepku na popel jejíž vývoz bude možný  pouze v období  od 1. 10. – 30. 4. 2023.

 

OZV č. 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (389.1 kB)

odpady 2023

letáček: Schéma pro ukládání komunálního odpadu rok 2023 (183.29 kB)

 

Odpady dnes a zítra  (1.09 MB)

Proč platím za odpady? Proč platím víc?

Souhrnný přehled odpadů v letech 2015 - 2019 v obci Třebušín

  • Bližší informace na tel.: 734 674 109

Městský úřad Litoměřice

Odbor životního prostředí

 

Informace pro občany obcí správního obvodu Litoměřice

Likvidace odpadních vod v jímce na vyvážení

 

Dle vodního zákona je možné likvidovat odpadní vody z domácností v jímce na vyvážení (tzv. žumpě, uzavřená jímka bez přepadu), avšak je třeba si uvědomit některá důležitá fakta:

 

  • Vlastník objektu je povinen předávat vyprodukované odpadní vody jen firmě, která má oprávnění k likvidaci odpadních vod a odváží je na čistírnu odpadních vod.

 

  • Vlastník objektu je povinen uchovávat doklady o zaplacení vývozu odpadních vod pro případ kontroly ze strany Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice či ČIŽP – nedoložení likvidace odpadních vod dle zákona je přestupkem.

 

  • Něčištěné odpadní vody se nesmí vypouštět na zahradu a využívat k zalévání. Tyto vody obsahují nebezpečné látky a tak ohrožujeme samy sebe a kvalitu podzemních vod.

 

  • Nečištěné odpadní vody nepatří ani do potoků – dochází k ohrožení vodních ekosystémů a devastaci povrchové vody.

 

 

V Litoměřicích dne 3.1.2018

Městský úřad Litoměřice, Vodoprávní úřad