Obsah

COVID - 19     aktuálně

20.9.2021 vyvěšeno

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-118/MIN/KAN (122.7 kB) z 17. 9. účinnost od 20. 9.2021    

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.  

 

Změny, přesuny zemí:  

  

z nízké riziko nákazy do střední riziko nákazy:  

- Azorské ostrovy  

  

z vysoké riziko nákazy do střední riziko nákazy:  

- Islandská republika  

- Portugalská republika  

  

ze střední riziko nákazy do vysoké riziko nákazy:  

- Lotyšská republika  

- Republika San Marino 

- Rumunská republika  

  

z vysoké riziko nákazy do velmi vysoké riziko nákazy:  

- Slovinská republika  

 

zrušeno na seznamu s nízkým rizikem nákazy, dále nikde nezařazeno, tudíž se tato země řadí mezi země s velmi vysokým rizikem:  

- Japonsko  

 

 

13.9.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-24/MIN/KAN (180.6 kB) z 10. 9. účinnost od 13. 9.2021 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN z 26. 8. 

Týká se omezení maloobchodního prodeje, provozu a poskytování služeb, omezení akcí atd. 

Změny se týkají hlavně podmínek při vzdělávání ve školách v souvislosti s podmínkami splnění bezinfekčnosti v částech: 

8 - provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, bowling, kulečník, tréninková zařízení atd.), tanečních studií, posiloven a fitness center, 

9 - provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně, 

12 - konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě.

 

MO MZ, č. j. MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN (142.69 kB) z 10. 8. účinnost od 13. 9.2021 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN z 30. 8. 

Týká se povinného testování pacientů nebo uživatelů sociálních služeb 

- rozšířeno o pacienty zdravotních služeb poskytující následnou lůžkovou péči, testování nejpozději do 20. 9. a následně s frekvencí jedenkrát za 7 dní.

Změna MO MZ, č. j. MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN z 30. 8. 

Týká se povinného testování zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb 

- rozšířeno o zaměstnance zdravotních služeb poskytující následnou lůžkovou péči, testování nejpozději do 20. 9. a následně s frekvencí jedenkrát za 7 dní.

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN (407.33 kB) z 10. 9.  účinnost od 11. 9.2021 

Týká se opatření na státní hranici, opatření při vstupu na území ČR atd. 

Oproti předchozímu opatření dílčí změny u pracovníků mezinárodní dopravy (I/10), u udělování víz (I/14, 15) a pro občany třetích zemí (II/2). 

Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců nezměněny. 

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN z 30. 8. 

 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-117/MIN/KAN (121.63 kB) z 10. 9. účinnost od 13. 9.2021 

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. 

 

Změny, přesuny zemí: 

 

ze střední riziko nákazy do nízké riziko nákazy: 

- Azorské ostrovy 

 

z nízké riziko nákazy do střední riziko nákazy: 

- Slovenská republika 

 

z vysoké riziko nákazy do střední riziko nákazy: 

- Andorské knížectví 

- Dánské království 

- Madeira 

- Republika San Marino 

- Kanárské ostrovy 

- Švédské Království 

 

ze střední riziko nákazy do vysoké riziko nákazy: 

- Chorvatská republika 

- Rakouská republika 

 

z velmi vysoké riziko nákazy do vysoké riziko nákazy: 

- Irská republika 

 

zrušeno na seznamu s nízkým rizikem nákazy, dále nikde nezařazeno, tudíž se tato země řadí mezi země s velmi vysokým rizikem: 

- Bosna a Hercegovina 

 

 

 

 

6.9. 2021 vyvěšeno

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-115/MIN/KAN (133.84 kB) z 3. 9. účinnost od 6. 9.2021   

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. 

 

Změny, přesuny zemí: 

 

z nízké riziko nákazy do střední riziko nákazy: 

- Rumunská republika 

 

z vysoké riziko nákazy do střední riziko nákazy: 

- Azorské ostrovy 

                                                                                                                                                       

ze střední riziko nákazy do vysoké riziko nákazy: 

- Nizozemské království 

- Norské království 

- Republika San Marino 

- Slovinská republika 

 

z velmi vysoké riziko nákazy do vysoké riziko nákazy: 

- Kyperská republika 

 

z vysoké riziko nákazy do velmi vysoké riziko nákazy: 

- Irská republika 

 

zrušeno na seznamu s nízkým rizikem nákazy, dále nikde neuvedeno, tudíž se tyto země řadí mezi země s velmi vysokým rizikem: 

- Albánská republika 

- Srbská republika 

- Sultanát Brunej 

 

 

 

31.8.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN (175.98 kB) z 30. 8. účinnost od 1. 9.2021

Týká se povinného testování pacientů, kterým je poskytována dlouhodobá lůžková péče nebo uživatelů sociálních služeb s frekvencí jedenkrát za 7 dní s výjimkami u:

- zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči,

- poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení.

 

MO MZ, č. j. MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN (179.25 kB) z 30. 8. účinnost od 1. 9.2021

Týká se povinného testování zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb s frekvencí jedenkrát za 7 dní s výjimkami u:

- zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči,

- poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení.

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN (467.08 kB) z 30. 8. účinnost od 1. 9.2021

Týká se opatření na státní hranici, opatření při vstupu na území ČR atd.

Oproti předchozímu opatření dílčí změny u vstupu na území ČR pro občany třetích zemí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců nezměněny.

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-109/MIN/KAN z 17. 8.

 

OO MZ, č. j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN (166.9 kB) z 30. 8. účinnost od 1. 9.2021

Týká se provozovatelů veřejných mezinárodních letišť, kterým se nařizuje provádění namátkových kontrol při vstupu na území ČR v souvislosti s platnými doklady k dodržování protiepidemických opatření.

 

 

30.8.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN (127.14 kB) z 27. 8. účinnost od 31. 8.2021 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN z 30. 7.  

Týká se nošení OOP s výjimkami. 

Oproti předchozímu opatření změny v nošení FFP2 nebo KN95: 

- ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů, 

(nově doplněna slova dítě a dětí

- v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků silniční dopravy pro cizí potřebu jejíž předmětem je přeprava osob (zejména taxislužba)

(platilo pouze v prostředcích veřejné dopravy, zbytek nově doplněno

 

Zákaz podle bodu 1 nebo 2 (výjimka v nošení OOP) se nevztahuje na: 

- děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, to se nevztahuje na děti v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální, 

(nově doplněno – to se nevztahuje na děti v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální) 

- děti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 

(nově doplněno slovo děti

- děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. 

(nově doplněno na děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální) 

 

 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-112/MIN/KAN (127.92 kB) z 27. 8.  účinnost od 30. 8.2021   

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. 

 

Změny, přesuny zemí: 

 

ze střední riziko nákazy do vysoké riziko nákazy: 

- Spolková republika Německo 

- Madeira 

 

z vysoké riziko nákazy do střední riziko nákazy: 

- Republika San Marino 

 

z velmi vysoké riziko nákazy do vysoké riziko nákazy: 

- Baleárské ostrovy 

 

 

27.8.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN (430.68 kB) z 26. 8. účinnost od 1. 9.2021 

Týká se omezení maloobchodního prodeje, provozu a poskytování služeb, omezení akcí atd. 

- v celém textu změněno názvosloví, místo antigenní testy nově rychlé antigenní testy (RAT), 

- nově stanovena pravidla, opatření a omezení pro: 

1)     provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb s výjimkami, 

(viz poznámka pod bodem 16), 

2)     provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, 

3)     provoz provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin, 
(u jednoho stolu sedí nejvíce 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, platilo 4 osoby, dále viz poznámka pod bodem 16) 

4)     provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, 
(viz poznámka pod bodem 16) 

5)     prodej na tržištích, v tržištích a v mobilních provozovnách, 
(u jednoho stolu sedí nejvíce 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, platilo 4 osoby) 

6)     poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, 
(zrušena možnost poskytnutí ubytování bez splnění podmínek bezinfekčnosti v oddělených budovách pro osoby za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností MO, jestliže nemají jiné bydliště na území ČR) 

7)     poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, 

8)     provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, bowling, kulečník, tréninková zařízení atd.), tanečních studií, posiloven a fitness center, 
(viz poznámka pod bodem 16) 

9)     provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně, 
(viz poznámka pod bodem 16) 

10)  provoz zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, 
(zrušeno omezení 75 % kapacity maximálního možného počtu ve vnitřních prostorech nebo 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy) 

11)  provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, 

12)  konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, 
(výjimka pro vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, které se účastní v jednu dobu nejvýše 20 osob, zrušena hranice maximálně přípustného počtu přítomných diváků a zvlášť stanoveny podmínky pro akce v prostoru s kapacitou do a nad 3.000 přítomných diváků) 

13)  konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, 
(doplněno – pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní, u sportovních utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy kontrola splnění bezinfekčnosti stejná jako při přípravě, u pěveckých sborů ve skupině nejvýše 50 osob, platilo 30 osob) 

14)  výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím, 

15)  konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání tohoto orgánu s výjimkou orgánu ÚSC v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob, 

16)  stanovení podmínek pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto MO. 

(upraveno prokazování očkování léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid19, kterému byla udělena registrace podle nařízení ES č. 726/2004, nebo léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku, pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití, dále upraveno použití antigenního testu na místě - osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebe testování, jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb) 

 

pozn.: 

V bodech 1, 3, 4, 8 a 9 změna v zajištění: 

- zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu. 

 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN z 30. 7. 

 

 

23.8.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN (262.92 kB) z 20. 8. účinnost od 31. 8.2021 

Týká se nových podmínek provozu škol a školských zařízení. 

MO řeší hlavně testování a nošení OOP dětí, žáků a studentů, termíny preventivního testování, povinnosti pro zaměstnavatele a pedagogické pracovníky, dále povinnosti školy a poskytovatelů zdravotních služeb, omezení pro děti nebo žáky, kteří nedoloží bezinfekčnost nebo nepodstoupí ve stanovených termínech testy (cvičení, zpěv atd.) 

Povinnosti vyplývající z tohoto MO platí do 10. 9. s některými výjimkami. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN z 29. 6. v úplném znění. 

 

 

2.8.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-18/MIN/KAN (124.68 kB) z 30. 7. účinnost od 1. 8.2021 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN z 29. 6.  

Týká se provozu škol a školských zařízení.  

- změna, tam, kde uvedeno více než 10 osob, nově stanoveno více než 20 osob (podmínky stanovené jiným MO – zkoušky u vysokých škol, středních škol, MŠ a ZŠ, přijímací zkoušky) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN (302.56 kB) z 30. 7. účinnost od 31. 7.2021

Týká se nových pravidel nošení OOP s výjimkami. 

Oproti předchozímu opatření změny: 

- tam, kde byla povinnost dodržovat rozestupy 2 m, nově rozestupy 1,5 m, 

- nově výjimka pro osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest, 

- nově povinnost pro poskytovatele zdravotních služeb, nařizuje se vydat potvrzení pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích cest brání závažné zdravotní důvody, a dále se jim nařizuje učinit o této skutečnosti a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické dokumentace této osoby, a to včetně toho, že fyzická osoba byla poučena o rizicích souvisejících s nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest. 

Toto MO vydáno v souvislosti se zrušením MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN z 7. 6. v úplném znění Nejvyšším správním soudem 27. 7., č. j. 8 Ao 17/2021-63. 

 

 

MO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN (139.45 kB) z 26. 7. účinnost od 27. 7.2021

- týká se mobilních operátorů. 

MZ nařizuje mobilním operátorům na území ČR zasílat SMS zprávy obsahující informaci o povinnosti při příjezdu do ČR elektronicky vyplnit příjezdový formulář při příjezdu ze zahraničí, a to na mobilní telefonní čísla, která se nacházela v zahraničí a přihlásí se do domácí sítě operátorů.  

 

 

20.7.2021 vyvěšeno 

MO MZ, č. j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN (128.89 kB) z 15. 7. (od 19. 7.) 

Týká se hromadných akcí nad 1.000 osob. 

Všem pořadatelům, kteří organizují hromadnou akci s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně se nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné KHS: 

 - v případě akcí konaných do 22. 7. 2021 včetně bezodkladně, 

 - v případě akcí konaných od 23. 7. 2021 nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce. 

V oznámení je nutné uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN (125.42 kB) z 12. 7. (od 15. 7.)

Týká se určování termínů pro poskytování druhé dávky vakcín.

- COMIRNATY (PFIZER/BIONTECH) - 21 až 23 dní, změna, platilo 38-42 dní od podání 1. dávky

- VAXZERVIA (ASTRAZENECA) - 84-91 dní od podání 1. dávky, beze změny

- SPIKEVAX (MODERNA) - 25-35 dní od podání 1. dávky, beze změny

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN z 6. 4. 2021.

 

 

7.7.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN (110.86 kB)  z 2. 7. účinnost od 6. 7. 2021 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN z 28. 6. 

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven, plánu očkování atd. 

- změna účinnosti MO, platí od 12. 7. místo původního 7. 7.  

 

MO MZ, č. j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN (132.99 kB) z 2. 7. účinnost od 9. 7. 2021 

Změny MO: 

- MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN z 2. 3. v úplném znění 

Týká se izolace a karantény. 

- MO MZ, č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN z 7. 6. 

Týká se návštěv ve zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. 

- MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN z 25. 6. 

Týká se omezení maloobchodního prodeje, provozu a poskytování služeb, omezení akcí atd. 

U všech MO změny: 

Prokazování „bezinfekčnosti“ u očkovaných osob, kdy:  

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,  

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní. 

Již neplatí 22 dní po první dávce (lidé s jednou dávkou se budou muset prokazovat testem) a dále je zrušeno omezení 9 měsíců po druhé dávce (platí trvale). 

Pozn.: 

- nadále platí 180 dní po prodělání nemoci COVID, zdarma 2x PCR test za kalendářní měsíc a 1x za 7 dní antigenní test. 

 

 

30.6.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN (151.62 kB) z 29. 6.  účinnost od 1. 7. 2021 

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb, zajištění diskriminačního RT-PCR vyšetření. 

Poskytovatelé zdravotních služeb testující metodou PCR mají povinnost provést tzv. diskriminační PCR vyšetření v případě každého pozitivního výsledku standardního PCR testu. Pokud nemají sami možnost provádět tento typ vyšetření, zajistí jeho provedení prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN (268.52 kB) z 29. 6. účinnost od 1. 7. 2021 

Týká se nových pravidel nošení OOP s výjimkami od 1. 7. 

Ochrana dýchacích cest venku už nebude obecně povinná na veřejných místech, a dále nebude vyžadován respirátor na veřejných místech, jako jsou např. čekárny veřejné dopravy a nástupiště, a rovněž ani v motorových vozidlech. Respirátor zůstane povinný na venkovních hromadných akcích, kde je přítomno více než 30 osob, tato povinnost se však nebude vztahovat na dětské tábory, včetně příměstských, v místě jejich konání. Respirátory zůstávají nadále povinné ve vnitřních prostorách. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN z 7. 6. v úplném znění.  

 

 

MO MZ, č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN (157.35 kB) z 28. 6. účinnost od 7. 7. 2021

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven, plánu očkování atd. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN z 7. 6.  

 

MO MZ, č. j. MZDR 20029/2021-4/MIN/KAN (118.71 kB) z 29. 6. účinnost od 1. 7. 2021

Týká se zrušení MO: 

MZDR 16220/2020-5/MIN/KAN z 26. 8. 2020 

- opatření u vězeňské služby, vnitřní provoz věznice. 

MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN z 19. 3. 

- povinné testování, náhradní školy (pozbylo platnosti s ukončením NS). 

MZDR 46958/2021-1/MIN/KAN z 6. 4. 

- návštěvy ve věznicích. 

 

Informace: 

Plán testování ve školách od 1. 9. 2021: 

https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-schvalila-plan-zarijoveho-testovani-na-covid-19-ve-skolach/ 

 

 

28.6.2021 vyvěšeno

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-90/MIN/KAN (122.7 kB) z 25. 6. účinnost od 28. 6.2021 

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

 

22.6.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-16/MIN/KAN (120.49 kB) z 21. 6. účinnost od 22. 6.2021

Změna MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN z 7. 6.

Týká se provozu škol a školských zařízení.

- úprava podmínek pro účast na vzdělávání nebo s ním související akcí, je-li to vyžadováno MO.

 

 

18.6.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN (138.12 kB) z 17. 6. účinností od 1. 7.2021

Týká se zrušení MO v souvislosti s ukončením povinného plošného testování obyvatel:

- zaměstnanců u veřejných zaměstnavatelů nad 50 zaměstnanců,

- zaměstnanců u veřejných zaměstnavatelů do 50 zaměstnanců,

- zaměstnanců u nestátních neziskových organizací,

- zaměstnanců ve firmách a OSVČ,

- zaměstnanců škol a školských zařízení,

- dětí, žáků a studentů na školách,

- studentů VŠ,

- samotestování zaměstnanců u zaměstnavatelů a OSVČ,

- klientů a zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

 

15.6.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-7/MIN/KANMO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN (124.63 kB) z 14. 6.  účinnost od 15. 6.2021 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN z 2. 3., v úplném znění. 

Týká se izolace a karantény. 

- změna podmínek, při níž se nenařizuje karanténa, pokud od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů (pokud od aplikace první dávky v případě jedno dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů). 

 

MO MZ, č. j. MZDR 16640/2021-4/MIN/KAN (123.18 kB) z 14. 6. účinnost od 15. 6.2021 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN z 19. 4., v úplném znění. 

Týká se testování studentů VŠ. 

- úprava pravidel prokazování „bezinfekčnosti“. 

 

14.6.2021 vyvěšeno 

MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN (120.51 kB) z 9. 6. účinnost od 14. 6.2021 

Změna MO, č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN z 7. 6. 

- týká se omezení provozu a poskytování služeb, omezení akcí atd. 

Změna ve stanovení podmínek uvedených v ustanovení I/12, omezení koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, 

- upraveny maximálně možné přípustné počty diváků, návštěvníků nebo posluchačů. 

 

 

9.6.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN (250.59 kB) z 7. 6.  účinnost od 8. 6.2021

- týká se omezení provozu a poskytování služeb, omezení akcí atd.

Nově stanovena pravidla, opatření a omezení pro:

 1. provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb včetně pravidel, které se vztahují na službu vozidel taxislužby nebo další individuální smluvní přepravy osob a provoz knihoven (1 zákazník na 15 m2),
 2. provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
 3. provoz provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin (počet osob podle míst k sezení),
 4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 5. provozování prodeje na trzích, tržištích a v mobilních provozovnách,
 6. poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,
 7. poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče,
 8. provoz a používání vnitřních sportovišť (tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, bowling, kulečník atd.),
 9. provoz umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní (50 % kapacity),
 10. provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav (1 osoba na 15 m2),
 11. provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním (200 osob uvnitř, 500 venku),
 12. omezení koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě (50 % kapacity míst k sezení, 2.000 osob venku, 1.000 uvnitř, další možnosti),
 13. omezení veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy (500 osob venku, 200 uvnitř),
 14. výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím,
 15. konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání tohoto orgánu s výjimkou orgánu ÚSC,
 16. vymezení okruhu osob, kterým se na základě stávajících poznatků o získané imunitě nebo šíření onemocnění covid-19 umožňuje vstup do některých vnitřních a vnějších prostorů nebo účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech v případě, že nemají žádné klinické příznaky onemocnění covid-19.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN z 28. 5. 2021 v úplném znění.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN (150.39 kB) z 7. 6. účinnost od 8. 6.2021

- týká se omezení návštěv u poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, řešení třetí osoby u porodu atd.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN z 11. 5. 2021.

 

MO MZ, č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN (109.45 kB) z 7. 6. účinnost od 8. 6.2021

Změna MO, č. j. MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN z 19. 5.

- týká se škol v přírodě.

Platilo:

- vysílající škola je povinna pro účastníky školy v přírodě, kteří před zahájením doložili negativní výsledek testu, zajistit provedení RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 s frekvencí jedenkrát za 7 dní nebo preventivního antigenního testu s frekvencí v den odjezdu a následně po každých nejdéle 72 hodinách od předchozího testu po dobu trvání školy v přírodě.

Nově platí:

- vysílající škola je povinna pro účastníky školy v přírodě, kteří před zahájením doložili negativní výsledek testu, zajistit provedení RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 s frekvencí jedenkrát za 7 dní nebo preventivního antigenního testu s frekvencí v den odjezdu a následně s frekvencí jedenkrát za 7 dní od předchozího testu po dobu trvání školy v přírodě.

 

MO MZ, č. j. MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN (122.04 kB) z 7. 6. účinnost od 11. 6.2021

- týká se určování termínů pro poskytování druhé dávky vakcín:

 • COMIRNATY (38-42 dní od podání 1. dávky),
 • MODERNA (25-35 dní od podání 1. dávky, změna, platilo 38-42 dní) a
 • ASTRAZENECA (84-91 dní od podání 1. dávky).

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN z 6. 4. 2021.

 

 

1.6.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-17/MIN/KAN (119.79 kB) z 31. 5. účinnost od 1. 6.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN z 28. 5.

Týká se omezení maloobchodního prodeje, provozu a poskytování služeb, omezení akcí atd.

- oprava chyb ve vydaném MO z 28. 5. (špatné odkazy),

- zrušen zákaz provozu dětských koutků v nákupních centrech, lze provozovat za určitých podmínek.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-14/MIN/KAN (117.68 kB) z 31. 5. účinnost od 1. 6.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN z 27. 5.

Týká se provozu škol a školských zařízení.

-  ve školách, kde je povolen zpěv (ZUŠ atd.), zvýšení nejvyššího možného počtu osobní přítomnosti žáků nebo studentů z 6 na 30 v místnosti.

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-52/MIN/KAN (105.58 kB) z 31. 5. účinnost od 1. 6.2021

Změna MO, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN z 4. 5. v úplném znění.

Týká se ochrany dýchacích cest (nošení OOP) s výjimkami.

- nově stanovena výjimka u osob pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou.

 

MO MZ, č. j. MZDR 1595/2021-3/MIN/KAN (124.2 kB) z 31. 5. účinnost od 1. 6.2021

Změna MO, č. j. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN z 13. 1. v úplném znění.

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb, plánu očkování atd.

- nově povinnost k předávání informací a k vydávání certifikátů očkovaným osobám pro poskytovatele provádějící očkování, elektronický certifikát možno stáhnout zde: https://ocko.uzis.cz/

 

31.5.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN (119.44 kB) z 27. 5. účinnost od 31. 5.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN z 6. 4. v úplném znění 

- týká se testování uchazečů u přijímacích zkoušek, případné doložení konkrétních dokladů.  

Doplněno ustanovení u uchazečů o vzdělání na VOŠ, úprava podmínek, kterým osobám lze umožnit osobní přítomnost na přijímací zkoušce. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN (156.98 kB) z 28. 5. účinnost od 1. 6.2021

- týká se testování obyvatelstva. 

Oproti předchozímu MO hlavní změny: 

Provést vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v ČR a které o to požádaly (ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění):  

- antigenní testy nejvýše jedenkrát za 7 dní (platilo jedenkrát za 3 dny), 

- nově PCR testy nejvýše dvakrát za kalendářní měsíc. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN z 5. 3. 2021 

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN (439.16 kB) z 28. 5. účinnost od 1. 6.2021  

Týká se opatření na státní hranici, opatření při vstupu na území ČR atd.  

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN z 14. 5.  

 

 

27.5.2021 vyvěšeno 

MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-14/MIN/KAN (124.39 kB) z 25. 5.

Změna MO, č. j. MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN z 19. 5. v úplném znění

- týká se omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb, poskytování služeb, omezení hromadných akcí atd.

Změna u omezení poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, prokazování bezinfekčnosti, bez omezení platí pro děti do šesti let věku a dále úprava podmínek, kterým osobám lze poskytnout ubytování. Při pobytu delším než 7 dní potřebné opětovné splnění podmínek.

 

 

24.5.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-12/MIN/KAN (116.41 kB) z 21. 5.  účinnost od 24. 5.2021 

Změna MO, č. j. MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN z 19. 5. 

- týká se provozu škol a školských zařízení. 

Čl. I bod 7 písm. d), pro školy a školská zařízení povoleno používání šaten i přesto, že je v jiných oblastech využívání těchto vnitřních prostor zakázáno. 

Staré znění:  

- omezuje se provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:  

mimo jiné d) sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje. 

Nové znění:  

- omezuje se provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:  

mimo jiné d) sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se zakazuje s výjimkou šaten v jiných vnitřních prostorech, jako jsou např. sprchy. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN (171.39 kB) z 22. 5. účinnost od 24. 5.2021

Změny MO: 

1. MO z 1. 3. 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, v úplném znění, 

- týká se testování zaměstnanců ve firmách. 

2. MO z 2. 3. 2021, č.j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, 

- týká se izolace a karantény. 

3. MO z 5. 3. 2021, č.j. MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN, 

- týká se testování klientů u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 

4. MO z 5. 3. 2021, č.j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN, 

- týká se testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 

5. MO z 5. 3. 2021, č.j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN, 

- týká se testování u veřejných zaměstnavatelů nad 50 osob. 

6. MO z 19. 3. 2021, č.j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN, 

- týká se testování u veřejných zaměstnavatelů do 50 osob. 

7. MO z 22. 3. 2021, č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN, 

- týká se testování u nestátních neziskových organizací. 

8. MO z 6. 4. 2021, č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, 

- týká se testování u přijímacích zkoušek. 

9. MO z 6. 4. 2021, č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, v úplném znění, 

- týká se testování zaměstnanců škol a školských zařízení. 

10. MO z 6. 4. 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, v úplném znění, 

- týká se testování žáků a studentů ve školách. 

11. MO z 19. 4. 2021, č.j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN, v úplném znění, 

- týká se testování studentů VŠ. 

12. MO z 11. 5. 2021, č.j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN, 

- týká se návštěv u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 

13. MO z 19. 5. 2021, č.j. MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN, 

- týká se provozu škol a školských zařízení. 

14. MO z 19. 5. 2021, č.j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, 

- týká se maloobchodního prodeje a služeb. 

15. MO z 19. května 2021, č.j. MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN (toto MO od 31. 5.), 

- týká se škol v přírodě od 31. 5. do 30. 6. 

 

Hlavní změny: 

- úprava podmínek pro platnost výjimky z povinnosti antigenního nebo RT-PCR testování pro vstup např. na pracoviště, do škol, provozoven a jiných vnitřních prostor, pro účast na hromadných akcích a podobně, a to tak, že lhůta bez nutnosti testování začne 22. den od podání 1. dávky očkovací látky proti onemocnění COVID-19 s dvoudávkovým schématem a v případě následného podání druhé dávky bude trvat 9 měsíců. Nebude-li podána druhá dávka, skončí lhůta po uplynutí 90 dnů od aplikace první dávky. 

(u očkovací látky s jednodávkovým schématem se podmínky nemění, od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 14 dnů, ne více než 9 měsíců) 

- prodloužení intervalu pro stanovení výjimky z pravidelného antigenního nebo RT-PCR testování včetně intervalu pro umožnění vstupu osob do vybraných vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích bez nutnosti testování ze současných 90 dnů na 180 dnů po prodělaném onemocnění COVID-19. 

- upraveny podmínky konání škol v přírodě. 

 

 

20.5.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-12/MIN/KAN (115.58 kB) z 19. 5.  účinnost od 24. 5.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN z 12. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN z 19. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN z 22. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN z 30. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN z 7. 5. a MO, č. j. MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN z 11. 5. 

- týká se testování žáků a studentů ve školách. 

Rozšířena podmínka prokázání negativního testu u teoretického vyučování a teoretické přípravy u SŠ a VOŠ, a dále žáci a studenti – rozšířeno o uchazeče. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN (159.42 kB) z 19. 5. účinnost od 31. 5. do 30. 6.2021

- týká se škol v přírodě. 

Stanoveny podmínky pro konání škol v přírodě v době od 31. 5. do 30. 6. 2021, v MO řešeno testování, povinnosti školy, povinnosti účastníků, povinnosti provozovny ubytovacího zařízení a provozovny stravovacích služeb atd. 

 

 

18.5.2021 vyvěšeno 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN (121.08 kB) z 17. 5. účinnost od 18. 5.2021 

Změna MO, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN z 4. 5. 

- týká se nošení OOP s výjimkami 

Upravena výjimka týkající se sportovců nebo cvičících osob a rozšířena výjimka při poskytování služeb v oblasti hlavy a krku (holičství, kadeřnictví, solárium atd.) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN (111.87 kB) z 17. 5. účinnost od 18. 5.2021  

Změna MO, č. j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN z 19. 4. ve znění MO, č. j. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN z 3. 5. 

- týká se testování studentů VŠ při jejich osobní přítomnosti na vzdělávání 

Změněna výjimka u prokazování negativního testu, prodloužena doba z 48 na 72 hodin. 

 

 

17.5.2021

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN (146.83 kB) z 14. 5.  účinnost od 15. 5.2021 

- týká se testování zaměstnanců u zaměstnavatele a OSVČ. 

MO, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem, stanoveny povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, dále řešeny OSVČ. 

Oproti předchozímu MO je zde pouze nové zdůvodnění. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN z 22. 3. (toto MO mj. zrušeno Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 11. 5. od 15. 5. - rozhodnutí č. 3 Ao 3/2021-27 z 11. 5. 2021) 

 

13.5.2021

MO MZ, č. j. MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN (120.9 kB) z 12. 5. účinnost od 12. 5.2021

- zrušení MO MZ

Tímto MO zrušeno:

1. MO MZ, č. j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN z 19. 10. 2020

- týkalo se nařízení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb.

2. MO MZ, č. j. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN z 6. 4. 2021

- týkalo se vycházek v zařízení sociálních služeb.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN (132.47 kB) z 11. 5., vydáno 12. 5. účinnost od 17. 5.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN z 12. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN z 19. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN z 22. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN z 30. 4. a MO, č. j. MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN z 7. 5.

- týká se testování žáků a studentů ve školách.

Změny:

- změna frekvence testování jedenkrát týdně u 2. stupně ZŠ se týká pouze některých krajů (Ústeckého kraje ne),

- upřesněno testování RT-PCR testy.

 

MO MZ, č. j. MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN (142.98 kB) z 11. 5., vydáno 12. 5. účinnost od 17. 5.2021

- týká se poskytování sociálních služeb v terénní formě.

Změny:

- zrušena některá omezení poskytování sociálních služeb.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15568/2021-1/MIN/KAN z 12. 4.

 

10.5.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN (129.29 kB) z 7. 5.  účinnost od 10. 5. 2021

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN z 12. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN z 19. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN z 22. 4. a ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN z 30. 4. 

- týká se testování žáků a studentů ve školách. 

Změny: 

- v celém MO zrušena omezení, která platila pro některé kraje, v současné době platí pro celou ČR, 

- řeší se pouze žáci a studenti škol, neřeší se děti v mateřských školách (MŠ otevřeny bez testů), 

- omezení v čl. I., bod 1. (umožnění přítomnosti za určitých podmínek) se nevztahují na žáky v ZUŠ, účastníky ve středisku volného času a na individuální konzultace, individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti. 

 

 

4.5.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN (395.8 kB) z 3. 5. účinnost od 4. 5.2021

Změna MO, č. j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN z 19. 4.

- týká se testování studentů VŠ při jejich osobní přítomnosti na vzdělávání.

V čl. XV u podmínek, kdy škola umožní osobní přítomnost uchazečů na přijímací zkoušce rozšířeno o bod c) - pokud osoba předloží doklad vydaný VŠ o negativním výsledku preventivního antigenního testu nebo preventivního RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

 

 

2.5.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN (311.07 kB) z 30. 4. - účinnost od 3. 5.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN z 12. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN z 19. 4. a ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN z 22. 4.

- týká se testování žáků a studentů ve školách.

Změna v čl. I., výjimky v omezení osobní přítomnosti žáků a studentů za určitých podmínek rozšířeny o Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Plzeňský kraj Liberecký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj a hlavní město Prahu.

Nové znění frekvence testování (čl. III.):

- preventivní antigenní test se provádí s frekvencí:

a) 2x týdně v případě žáků 2. stupně ZŠ, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře s tím, že 1. test se provede 1. den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny,

b) 1x týdně v případě žáků 2. stupně ZŠ ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona,

c) 1x týdně v ostatních případech.

Tímto MO zrušeno od 3. 5. MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN z 27. 4. 2021.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN (287.08 kB) z 30. 4.  - účinnost od 3. 5.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN z 6. 4.

- týká se testování zaměstnanců škol a školských zařízení.

Nové znění frekvence testování:

- preventivní testování se provádí s frekvencí 1x v každém pracovním týdnu.

 

20.4.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14580/2021-2/MIN/KAN z 19. 4. (125.37 kB) (od 23. 4.)

- týká se Všeobecné zdravotní pojišťovny a všech dalších zdravotních pojišťoven, kterým se nařizuje od 23. 4. poskytovat ÚZIS některé údaje o pojištěncích (IČO plátce pojistného do ISIN).

Oproti předchozímu MO neplatí pouze pro VZP, ale rozšířeno o všechny další ZP.

Tímto MO zrušeno od 23. 4. MO MZ, č. j. MZDR 14580/2021-1/MIN/KAN z 6. 4. 2021

 

STÁLE PLATNÁ opatření Ministerstva zdravotnictví: 

7.4.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14580/2021-1/MIN/KAN (275.75 kB) z 6. 4.

- týká se Všeobecné zdravotní pojišťovny, které se nařizuje od 10. 4. poskytovat ÚZIS některé údaje o pojištěncích (IČO plátce pojistného do ISIN)

 

MO MZ, č. j. MZDR 46953/2020-5/MIN/KAN (284.35 kB) z 6. 4.

- týká se nařízení opatření pro poskytovatele akutní lůžkové a následné lůžkové péče od 7. 4.

Tímto MO zrušeno od 7. 4. MO MZ, č. j. MZDR 46953/2020-4/MIN/KAN z 30. 12. 2020

 

MO MZ, č. j. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN (252.98 kB) z 6. 4.

- týká se omezení návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v detenčních ústavech od 12. 4.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN (326.34 kB) z 6. 4.

- týká provozu škol a školských zařízení od 12. 4., v části I., bod 14, řešeny děti zákonných zástupců IZS atd.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN (248.62 kB) z 6. 4.

- týká se testování uchazečů u přijímacích zkoušek, případné doložení konkrétních dokladů, toto MO nabývá platnosti 26. 4.

 

9.3.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 9807/2021-1/MIN/KAN (129.7 kB) z 8. 3. účinnost od 9. 3.2021

Týká se všech subjektů provozující laboratoře zajišťující vyšetření vzorků pomocí RT-PCR testu. Laboratořím se nařizuje zjišťovat podezření či potvrzení „britské“, „brazilské“ či „jihoafrické“ mutace viru.

 

MO MZ, č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN (146.54 kB) z 5. 3.2021 

Povinné testování zaměstnanců u veřejných zaměstnavatelů nad 50 osob. 

MO, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů. 

Týká se územních samosprávných celků (tzn. včetně obcí). 

Povinnosti rozděleny na: 

- zaměstnavatele, který zaměstnává minimálně 50 osob, 

(přítomnost na pracovišti pouze za podmínky testu!) 

- zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. 

Dále stanoveny povinnosti zaměstnanců. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN (120.85 kB) z 5. 3.2021 

Povinné hlášení výsledků do ISIN. 

MO, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních testů do Informačního systému infekčních nemocí. 

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb. 

Tímto MO zrušeno od 9. 3. MO MZ, č. j. MZDR 60890/2020-1/MIN/KAN z 21. 12. 2020 

 

MO MZ, č. j. MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN (318.88 kB) z 13. 1. (od 14. 1.)

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb, elektronická hlášení a informace v souvislosti s očkováním osob, využívání Centrálního rezervačního systému.

 

MO MZ, č. j. MZDR 62040/2020-1/MIN/KAN z 23. 12. (od 24. 12.) 

Týká se provozovatelů spaloven nebezpečných odpadů odstraňujících infekční odpady ze zdravotnických nebo obdobných zařízení. 

 

 

Mimořádné opatření krajské hygienické stanice č.1/2020 (1.34 MB) 

nošení ochranných prostředků dýchacích cest, Ústecký kraj