Obsah

COVID - 19     aktuálně

Obec Třebušín nabízí pomoc  rizikovým skupinám obyvatelstva

 • senioři
 • dlouhodobě nemocní
 • obyvatelé DPS Třebušín
 • osoby v domácí péči po úrazu

Občané se mohou v případě naléhavé potřeby pořízení základních potravin, drogerie či léků obrátit v pracovních dnech na Obecní úřad Třebušín, který dodávku do místa pobytu těchto osob zajistí. Objednávku je možné uskutečnit vždy od pondělí do pátku mezi 8:00 - 10:00 hod. na telefonních číslech: 416 791 118 nebo 416 791 131.

Po dobu trvání nouzového stavu. S přáním pevného zdraví             Dana Legnerová, starostka obce

 

22.1.2021

Sbírka zákonů č. 11/2021 (115.47 kB) z 22. ledna 2021

UV č. 55 z 22. 1. 2021 vyhlášené pod č. 21/2021 Sb.

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2.

Vláda prodlužuje nouzový stav do 14. února 2021. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

 

UV č. 56 z 22. 1. 2021 vyhlášené pod č. 22/2021 Sb. (od 23. 1.)

Změny doby účinnosti usnesení vlády:

do 14. února 2021, 23:59 hod.:

UV č. 1375 z 23. 12. 2020, vyhlášené pod č. 595/2020 Sb., ve znění UV č. 12 z 7. 1. 2021, vyhlášené pod č. 9/2021 Sb. – volný pohyb osob,

UV č. 1378 z 23. 12. 2020, vyhlášené pod č. 598/2020 Sb., ve znění UV č. 12 z 7. 1. 2021, vyhlášené pod č. 9/2021 Sb. – náhradní školy pro nezbytnou péči,

UV č. 1379 z 23. 12. 2020, vyhlášené pod č. 599/2020 Sb., ve znění UV č. 12 z 7. 1. 2021, vyhlášené pod č. 9/2021 Sb. – orgány veřejné moci a správní orgány,

UV č. 13 z 7. 1. 2021, vyhlášené pod č. 10/2021 Sb. – školy a školská zařízení,

UV č. 14 z 7. 1. 2021, vyhlášené pod č. 11/2021 Sb. – poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, návštěvy,

UV č. 33 z 11. 1. 2021, vyhlášené pod č. 12/2021 Sb. – zpopelnění zemřelých osob a provoz krematorií.

Tímto UV zrušeno UV č. 1049 z 16. 10. 2020 vyhlášené pod č. 418/2020 Sb. ve znění UV č. 1291 z 7. 12. 2020 vyhlášené pod č. 512/2021 Sb. (pracovněprávní vztahy, periodické lékařské prohlídky, lékařské posudky atd., nahrazeno UV č. 54 z 18. 1. 2021 vyhlášené pod č. 17/2021 Sb. účinným od 19. 1. po dobu nouzového stavu).

 

UV č. 57 z 22. 1. 2021 vyhlášené pod č. 23/2021 Sb. (od 23. 1. do 14. 2.)

Týká se maloobchodního prodeje a služeb.

Oproti předchozímu UV výjimka rozšířena o:

- provozovny péče o děti do tří let věku v denním režimu (jesle).

 

19.1.2021

Sbírka zákonů č. 9/2021 (1.11 MB) z 18. ledna 2021

 

UV č. 53 z 18. 1. 2021 vyhlášené pod č. 16/2021 Sb. (od 19. 1. do 22. 1.) 

Týká se hromadných, kulturních a sportovních akcí, maloobchodního prodeje, služeb atd. 

Oproti předchozímu UV jsou nově výjimky u maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách: 

- papírnictví, 

- prodejen dětského oblečení a dětské obuvi, 

- vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob. 

Tímto UV zrušeno UV č. 1376 z 23. 12. 2020 vyhlášené pod č. 596/2020 Sb. ve znění UV č. 12 z 7. 1. 2021 vyhlášené pod č. 9/2021 Sb. 

 

UV č. 54 z 18. 1. 2021 vyhlášené pod č. 17/2021 Sb. (od 19. 1. po dobu nouzového stavu) 

Týká se pracovněprávních vztahů, periodické lékařských prohlídek, lékařských posudků atd., přílohou UV čestné prohlášení. 

 

 

18.1.2021

Strategie očkování Ústeckého kraje (312.46 kB)

 

15.1.2021 vyvěšeno

Centrální rezervační systém na očkování (2.05 MB) - prezentace

Systém očkování (3.11 MB) - metodický pokyn

 

MO MZ, č. j. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN (298.39 kB) z 13. 1. (od 14. 1.)

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven, očkování osob, informace do ISIN, vystavení certifikátu.

Tímto MO zrušeno od 14. 1. MO MZ, č. j. MZDR 60876/2020-1/MIN/KAN z 21. 12. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN (318.88 kB) z 13. 1. (od 14. 1.)

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb, elektronická hlášení a informace v souvislosti s očkováním osob, využívání Centrálního rezervačního systému.

 

8.1.2021

Sbírka zákonů č. 6/2021 z 7.1.2021

s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.

 

UV č. 12 z 7. 1. 2021 vyhlášené pod č. 9/2021 Sb. (od 11. 1.) 

Změny doby účinnosti usnesení vlády: 

Do 22. ledna 2021, 23:59 hod.: 

UV č. 1375 z 23. 12., vyhlášené pod č. 595/2020 Sb. – volný pohyb osob 

UV č. 1376 z 23. 12., vyhlášené pod č. 596/2020 Sb. – maloobchodní prodej a služby 

UV č. 1378 z 23. 12., vyhlášené pod č. 598/2020 Sb. – náhradní školy pro nezbytnou péči 

UV č. 1379 z 23. 12., vyhlášené pod č. 599/2020 Sb. – orgány veřejné moci a správní orgány 

 

UV č. 13 z 7. 1. 2021 vyhlášené pod č. 10/2021 Sb. (od 11. 1. do 22. 1., 23:59) 

Týká se provozu škol a školských zařízení. 

Oproti předchozímu UV jsou zde změny u provozu vysokých škol, kde jsou uvedeny určité výjimky a dále u vyšších odborných škol nově výjimka konání zkoušek za účasti nejvýše 10 osob. 

Předchozí UV č. 1377 z 23. 12. 2020 vyhlášené pod č. 597/2020 Sb. platné pouze do 10. 1., 23:59. 

 

UV č. 14 z 7. 1. 2021 vyhlášené pod č. 11/2021 Sb. (od 11. 1. do 22. 1., 23:59) 

Týká se poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, návštěvy. 

Oproti předchozímu UV jsou zde změny u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, kde jsou za určitých podmínek omezeny návštěvy a již není taxativně zakázáno, jak bylo v předchozím UV. 

Předchozí UV č. 1264 z 30. 11. 2020 vyhlášené pod č. 500/2020 Sb. platné pouze do 10. 1., 23:59. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN z 7. 1. (od 8. 1.) 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN z 14. 12. 

Týká se dobrovolného antigenního testování všech osob, které jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR, pokud požádají o provedení antigenního testu a prokážou se průkazem pojištěnce, s výjimkami. 

Změna v účinnosti MO (očkování není ukončeno 15. 1. 2021, ale pokračuje dále, do odvolání).

 

23.12.2020 vyvěšeno

Sbírka zákonů č. 242/2020 z 23. prosince 2020 - prodloužení nouzového stavu, změny krizových opatření a krizová opatření

Přijatá opatření souvisí s přechodem opatření PES (protiepidemický systém) z 4. na 5. stupeň od 27. 12. 

 

UV č. 1373 z 23. 12. 2020 vyhlášené pod č. 593/2020 Sb. 

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. 

Vláda prodlužuje nouzový stav do 22. ledna 2021. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata. 

 

UV č. 1374 z 23. 12. 2020 vyhlášené pod č. 594/2020 Sb. (od 24. 12.) 

Změny doby účinnosti usnesení vlády: 

Do 26. prosince 2020, 23:59 hod.: 

UV č. 1202 z 20. 11., vyhlášené pod č. 478/2020 Sb. – orgány veřejné moci a správní orgány 

UV č. 1332 z 14. 12., vyhlášené pod č. 533/2020 Sb. – maloobchodní prodej a služby 

UV č. 1334 z 14. 12., vyhlášené pod č. 535/2020 Sb. – volný pohyb osob 

Body I a II UV č. 1335 z 14. 12., vyhlášené pod č. 536/2020 Sb. – školy a školská zařízení 

Do 10. ledna 2021, 23:59 hod.: 

UV č. 1264 z 30. 11., vyhlášené pod č. 500/2020 Sb. – poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, návštěvy 

Změny UV: 

Změna UV č. 1332 z 14. 12., vyhlášené pod č. 533/2020 Sb. (maloobchodní prodej a služby) 

- zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb 24. 12. po 12 hod. 

- výjimka nově u prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, půjčoven a servisů sportovního vybavení, lyžařských škol, infocenter, parkovišť a parkovacích domů v lyžařských areálech a lyžařských vleků 

Změna UV č. 1334 z 14. 12., vyhlášené pod č. 535/2020 Sb. (volný pohyb osob) 

- změny v oblasti církevních akcí a bohoslužeb 

 

UV č. 1375 z 23. 12. 2020 vyhlášené pod č. 595/2020 Sb. (od 27. 12. do 10. 1. 2021, 23:59) 

Týká se volného pohybu osob. 

Vláda zakazuje: 

- volný pohyb osob v době od 21:00 do 04:59 s výjimkami, 

- volný pohyb osob v době od 05:00 do 20:59 s výjimkami, 

- svatby, registrovaná partnerství a pohřby, 15 osob. 

Dále další omezení: 

- na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou, nejvýše 2 osoby s výjimkami, využívat práci na dálku, omezení práva se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím, omezeny bohoslužby. 

Doporučení zaměstnavatelům.  

 

UV č. 1376 z 23. 12. 2020 vyhlášené pod č. 596/2020 Sb. (od 27. 12. do 10. 1. 2021, 23:59) 

Týká se kulturních a sportovních akcí, maloobchodního prodeje, služeb atd. 

Vláda opětovně zakazuje: 

- maloobchodní prodej a poskytování služeb s výjimkami, 

- přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkami, 

- další zákazy a omezení v oblasti kultury, sportu, cirkusů, zpěvu, 

- poutě, kongresy a vzdělávací akce s výjimkami, 

- veletrhy, 

- provoz heren, kasin a sázkových kanceláří, 

- provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, 

- provoz umělých koupališť, wellness zařízení, sauny, solária, solné jeskyně, 

- návštěvy zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, hradů, zámků atd., 

- omezeno zájmové vzdělávání, 

- provoz lyžařských vleků s výjimkami, 

- poskytování ubytovacích služeb s výjimkami, 

- pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, tím není dotčena možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech stravovacích služeb, 

- maloobchodní prodej a poskytování služeb ve svátky po celý den a ostatní dny v čase mezi 21:00 a 04:59 s výjimkami, 

- prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách s výjimkami. 

Dále další omezení v provozovnách stravovacích služeb, kulturních a podobných akcí, nákupních centrech, trzích, knihovnách a provozovnách dalších služeb. 

Dále podmínky pro provozovny, jejichž provoz není zakázán. 

 

UV č. 1377 z 23. 12. 2020 vyhlášené pod č. 597/2020 Sb. (od 27. 12. do 10. 1. 2021, 23:59) 

Týká se provozu škol a školských zařízení. 

- omezení provozu vysokých a středních škol, 

- omezení provozu základních škol s výjimkami (ZŠ při zdravotnickém zařízení, 1. a 2. ročníky ZŠ atd.), základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školních klubů a školních družin a dále školských výchovných a ubytovacích zařízení, 

- omezení zpěvu a sportovní činnosti, 

- omezení vstupů třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení. 

 

UV č. 1378 z 23. 12. 2020 vyhlášené pod č. 598/2020 Sb. (od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021, 23:59) 

Týká se krajů, určení školy nebo školské zařízení, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou: 

- zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

- zaměstnanci obecní policie, 

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, 

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

- zaměstnanci uvedení v § 115, odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

- zaměstnanci Úřadu práce, 

- zaměstnanci ČSSZ, 

- zaměstnanci Finanční správy, 

- příslušníky ozbrojených sil, 

- zaměstnanci MV, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, 

- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, 

- pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, 

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

- zaměstnanci zařízení školního stravování, 

- zaměstnanci České pošty, 

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. 

Péči o děti vykonávat ve skupinách po nejvýše 30 dětech. ORP poskytuje krajům součinnost. 

Hejtman může nařízením stanovit podle místních potřeb další okruhy zaměstnanců, pro jejichž děti se bude vykonávat nezbytná péče. 

 

UV č. 1379 z 23. 12. 2020 vyhlášené pod č. 599/2020 Sb. (od 27. 12. do 10. 1. 2021, 23:59) 

Týká se orgánů veřejné moci a správních orgánů: 

- omezení práce zejména na některé agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, 

- omezení kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy, 

- omezení úředních hodin na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni, omezení úředních hodin se mimo jiné neuplatní v případě, kdy by omezení ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů (veřejnosti), 

- zajišťování chodu orgánu nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, 

- zajištění činnosti orgánu tak, aby karanténní opatření neohrozilo akceschopnost orgánu. 

 

 

MO MZ, č. j. MZDR 62040/2020-1/MIN/KAN z 23. 12. (od 24. 12.) 

Týká se provozovatelů spaloven nebezpečných odpadů odstraňujících infekční odpady ze zdravotnických nebo obdobných zařízení. 

 

 

OO MZ, č. j. MZDR 60510/2020-2/MIN/KAN z 23. 12. (od 23. 12., 12:00 do nejpozději 31. 12.) 

Týká se leteckých dopravců, omezení u letů s výjimkami do ČR z letišť na území Velké Británie a Severního Irska. 

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 60510/2020-1/MIN z 21. 12. 

 

 

 

21.12.2020 vyvěšeno

Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN z 20. 12. (od 20. 12.)

Týká se opatření při vstupu na území ČR, povinností KHS, subjektů, které na území ČR přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, vydávání víza, mezinárodních autobusových a leteckých dopravců atd.

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-43/MIN/KAN z 14. 12.

 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN z 18. 12. (od 21. 12.)

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID19.

 

OO MZ, č. j. MZDR 60510/2020-1/MIN/KAN z 21. 12. (od 21. 12. do 31. 12.)

Týká se leteckých dopravců, zákaz provádění letů s výjimkami do ČR z letišť na území Velké Británie a Severního Irska.

 

 

 

18.12.2020 vyvěšeno

Sbírka zákonů č. 231/2020 z 17. prosince 2020  

UV č. 1341 z 17. 12. 2020 vyhlášené pod č. 564/2020 Sb. (od 18. 12.) 

 

Změna UV č. 1332 z 14. 12. vyhlášené pod č. 533/2020 Sb. 

Týká se kulturních a sportovních akcí, maloobchodního prodeje, služeb atd. 

Oproti předchozímu opatření jsou zde změny: 

- u zákazu kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě atd., 

- oprava čísla bodu u provozoven stravovacích služeb (dosavadní nedávalo smysl). 

 

Změna UV č. 1334 z 14. 12. vyhlášené pod č. 535/2020 Sb. 

Týká se volného pohybu osob. 

Oproti předchozímu opatření jsou zde změny: 

- u zákazu volného pohybu osob od 05:00 do 22:59 hod. za účelem nákupu zboží a služeb (již není podrobně rozepsáno a není uvedeno za účelem cest nezbytně nutných, ale pouze za účelem cest). 

 

 

15.12.2020 vyvěšeno

Sbírka zákonů č. 220/2020 z 14. prosince 2020

Přijatá opatření souvisí zvláště s přechodem opatření PES (protiepidemický systém) z 3. na 4. stupeň od 18. prosince s výjimkami.

UV č. 1325 z 14. 12. 2020 vyhlášené pod č. 532/2020 Sb. (od 16. 12.), 

Týká se všech osob, kterým jsou poskytovány sociální služby (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), stanoveny podmínky vycházek uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení po dobu nouzového stavu. 

Tímto UV zrušeno od 16. 12. UV č. 1029 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 413/2020 Sb. (zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb). 

 

UV č. 1332 z 14. 12. 2020 vyhlášené pod č. 533/2020 Sb. (od 18. 12. do 23. 12.) 

Týká se kulturních a sportovních akcí, maloobchodního prodeje, služeb atd. 

Vláda opětovně zakazuje: 

- přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkami, 

- další zákazy a omezení v oblasti kultury, sportu, cirkusů, zpěvu, 

- poutě, kongresy a vzdělávací akce s výjimkami, 

- provoz heren, kasin a sázkových kanceláří, 

- provoz umělých koupališť, wellness zařízení, sauny, solária, solné jeskyně, 

- návštěvy zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, hradů, zámků atd., 

- poskytování ubytovacích služeb s výjimkami, 

- pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, tím není dotčena možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech stravovacích služeb, kde je povolena výjimka, 

- maloobchodní prodej a poskytování služeb ve svátky po celý den a ostatní dny v čase mezi 23:00 a 04:59 s výjimkami. 

Dále další omezení v provozovnách stravovacích služeb, kulturních a podobných akcí, nákupních centrech, trzích, knihovnách, provozovnách dalších služeb, provozovnách maloobchodního prodeje a v provozech lyžařských areálů. 

Tímto UV zrušeno od 18. 12. UV č. 1290 z 7. 12. vyhlášené pod č. 511/2020 Sb.ve znění UV č. 1295 z 10. 12. vyhlášené pod č. 522/2020 Sb. 

 

UV č. 1333 z 14. 12. 2020 vyhlášené pod č. 534/2020 Sb. (od 15. 12.) 

Změna UV č. 1290 z 7. 12. 2020 vyhlášené pod č. 511/2020 Sb. ve znění UV č. 1295 z 10. 12. 2020 vyhlášené pod č. 522/2020 Sb. 

Týká se hromadných, kulturních a sportovních akcí, maloobchodního prodeje, služeb atd. 

Zrušen bod II/11 písm. e), kde bylo uvedeno: 

- zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko). 

(pozn. UV č. 1290 z 7. 12. vyhlášené pod č. 511/2020 Sb.ve znění UV č. 1295 z 10. 12. vyhlášené pod č. 522/2020 Sb. se ruší dnem 18. 12.) 

 

UV č. 1334 z 14. 12. 2020 vyhlášené pod č. 535/2020 Sb. (od 18. 12. do 23. 12.) 

Týká se volného pohybu osob. 

Vláda zakazuje

- volný pohyb osob v době od 23:00 do 04:59 s výjimkami,

- volný pohyb osob v době od 05:00 do 22:59 s výjimkami. 

- svatby, registrovaná partnerství a pohřby, 20 osob, 

Dále další omezení: 

- na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou, nejvýše 6 osob s výjimkami, využívat práci na dálku, omezení práva se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím, omezeny bohoslužby. 

Doporučení zaměstnavatelům.  

 

UV č. 1335 z 14. 12. 2020 vyhlášené pod č. 536/2020 Sb. (od 21. 12. do 23. 12.) 

Týká se provozu škol a školských zařízení. 

Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času. 

Omezení provozu vysokých škol. 

Tímto UV zrušeno od 21. 12. UV č. 1263 z 30. 11. vyhlášené pod č. 499/2020 Sb. 

 

UV č. 1336 z 14. 12. 2020 vyhlášené pod č. 537/2020 Sb. (od 16. 12.) 

Zrušení: 

- UV č. 1023 ze dne 12. 10., vyhlášené pod č. 409/2020 Sb., ve znění UV č. 1048 ze dne 16. 10., vyhlášeného pod č. 417/2020 Sb., ve znění UV č. 1226 ze dne 23. 11., vyhlášeného pod č. 483/2020 Sb. a UV č. 1292 ze dne 7. 12., vyhlášeného pod č. 513/2020 Sb. 

Týkalo se pracovní povinnosti některých žáků a studentů. 

- usnesení vlády č. 1027 ze dne 12. 10., vyhlášené pod č. 411/2020 Sb., ve znění UV č. 1226 ze dne 23. 11., vyhlášeného pod č. 483/2020 Sb. 

Týkalo se opatření k zajištění poskytování sociálních služeb a k zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (v souvislosti s pracovní povinností některých žáků a studentů). 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN z 14. 12. (od 16. 12. do 15. 1. 2021) 

Týká se dobrovolného antigenního testování všech osob, které jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR, pokud požádají o provedení antigenního testu a prokážou se průkazem pojištěnce, s výjimkami (oproti předchozímu MO změna zahájení testování z 18. na 16. 12.). 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN z 7. 12. 

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-43/MIN/KAN z 14. 12. (od 18. 12.) 

Týká se opatření při vstupu na území ČR, povinností KHS, subjektů, které na území ČR přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, vydávání víza, mezinárodních autobusových a leteckých dopravců atd. 

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-40/MIN/KAN z 30. 11. 

 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-42/MIN/KAN z 11. 12. (od 14. 12.) 

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID19. 

 

 

10.12.2020 vyvěšeno

Sbírka zákonů č. 215/2020 z 10. prosince 2020 PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

UV č. 1294 z 10. 12. 2020 vyhlášené pod č. 521/2020 Sb.

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2.

Vláda prodlužuje nouzový stav do 23. prosince 2020. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

 

UV č. 1295 z 10. 12. 2020 vyhlášené pod č.522/2020 Sb.

Změny doby účinnosti usnesení vlády:

Do 23. prosince, 23:59 hod.:

UV č. 1202 z 20. 11., vyhlášené pod č. 478/2020 Sb. – orgány veřejné moci a správní orgány

UV č. 1263 z 30. 11., vyhlášené pod č. 499/2020 Sb. – školy a školská zařízení

UV č. 1264 z 30. 11., vyhlášené pod č. 500/2020 Sb. – poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, omezení návštěv

UV č. 1290 z 7. 12., vyhlášené pod č. 511/2020 Sb. – hromadné akce, maloobchodní prodej a služby

 

Změna UV č. 1290 z 7. 12. 2020 vyhlášené pod č. 511/2020 Sb.

Týká se hromadných, kulturních a sportovních akcí, maloobchodního prodeje, služeb atd.

Oproti předchozímu UV jsou zde změny:

Staré znění:

- vláda zakazuje užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností.

Nové znění:

- vláda zakazuje užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností v souvislosti s užitím lyžařských tratí; tím není dotčeno užití lanových drah jejich provozovateli nebo veřejností pro jiné účely dopravy osob nebo pro účely přepravy zboží a materiálu.

U provozu provozovny stravovacích služeb:

Staré znění:

- zakazuje se prodej alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko).

Nové znění:

- zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci.

U provozu farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť:

- zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat alkoholické nápoje.

Nové znění:

- zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje.

 

Sbírka zákonů č. 216/2020 z 10. prosince 2020, kde je mj. uvedeno sdělení MV o opravě tiskové chyby v UV k přijetí krizového opatření.

Sdělení MV o opravě:

Změna UV č. 1295 z 10. 12. 2020 vyhlášené pod č. 522/2020 Sb.

Týká se hromadných, kulturních a sportovních akcí, maloobchodního prodeje, služeb atd.

U provozu provozovny stravovacích služeb:

Původní znění:

- zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci.

Opravené znění:

- zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko).

 

 

8.12.2020 vyvěšeno

Sbírka zákonů č. 210/2020 z 7. prosince 2020

UV č. 1290 z 7. 12. 2020 vyhlášené pod č. 511/2020 Sb. s účinností od 9. 12. do 12. 12.2020

Týká se hromadných, kulturních a sportovních akcí, maloobchodního prodeje, služeb atd.

Oproti předchozímu UV jsou zde změny:

Vláda nově zakazuje:

- pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Vláda omezuje:

- provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak, že jejich provozovny jsou pro zákazníky uzavřeny v čase mezi 20:00 hod. a 05:59 hod. (platilo v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod.).

U provozoven stravovacích služeb musí provozovatelé mj. dodržovat pravidla:

- zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a prodeje z provozovny stravovacích služeb v místě této provozovny, např. výdejové okénko, v čase mezi 20:00 hod. a 05:59 hod. s výjimkami (toto pravidlo rozšířeno o prodej z provozovny stravovacích služeb v místě této provozovny a dále platilo v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod.),

- dále se zakazuje prodej alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko),

- provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je 50 % kapacity míst k sezení pro zákazníky, s výjimkou zařízení školního stravování a provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky (nově vložena výjimka).

U farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť změněno pravidlo:

- platilo, zakazuje se prodej potravin a pokrmů včetně nápojů určených ke konzumaci na místě,

- nově platí, zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat alkoholické nápoje.

Tímto UV zrušeno UV č. 1262 z 30. 11. vyhlášené pod č. 498/2020 Sb.

 

UV č. 1291 z 7. 12. 2020 vyhlášené pod č. 512/2020 Sb. s účinností od 8. 12.2020

Vláda mění usnesení vlády ze dne 16. října 2020 č. 1049, vyhlášené pod č. 418/2020 Sb. (týká se pracovněprávních vztahů, periodické lékařských prohlídek, lékařských posudků atd.), doba účinnosti stanovena do 31. prosince 2020 a dále řešeny některé pracovněprávní vztahy na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 

UV č. 1291 z 7. 12. 2020 vyhlášené pod č. 512/2020 Sb. s účinností od 10. 12.2020

Vláda ruší v bodě I. usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1023, vyhlášeného pod č. 409/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 16. října 2020 č. 1048, vyhlášeného pod č. 417/2020 Sb., a usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2020 č. 1226, vyhlášeného pod č. 483/2020 Sb., písmeno a).

Týká se zrušení pracovní povinnosti žáků a studentů studijního programu všeobecné lékařství.

 

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN z 7. 12. s účinností od 8. 12.2020

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místa ubytování, prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti s výjimkami.

Oproti předchozímu MO MZ je zde změna u sportovců nebo cvičících osob, rozšířena výjimka:

- ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN z 30. 11. (od 8. 12.) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN z 7. 12. s účinností od 18. 12. do 15. 1. 2021

Týká se dobrovolného antigenního testování všech osob, které jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR, pokud požádají o provedení antigenního testu a prokážou se průkazem pojištěnce (s výjimkami).

 

1.12.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN z 30. 11. účinnost od 3. 12.2020 do odvolání

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místa ubytování, prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti s výjimkami.

Oproti předchozímu MO MZ je zde jedna změna u sportovců nebo cvičících osob, kde se zákaz nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby:

- v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,

- ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN z 23. 11. (od 3. 12.) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN z 30. 11.  účinnost od 4. 12. do 18. 12.

Týká se antigenního testování pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, pokud o to požádají, dobrovolné testování za určitých podmínek.

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-40/MIN/KAN z 30. 11.  účinnost od 3. 12. 2020 

Týká se opatření při vstupu na území ČR, povinností KHS, subjektů, které na území ČR přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, vydávání víza, mezinárodních autobusových a leteckých dopravců atd. 

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-37/MIN/KAN z 16. 11. (od 3. 12.) 

 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-39/MIN/KAN z 27. 11. účinnost od 30. 11.2020

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID19.

 

PES průmysl a obchod

PES kultura a bohoslužby

PES sportovní aktivity

 

Sbírka zákonů č. 204/2020 z 30. listopadu 2020 přechod dle opatření PES (protiepidemický systém) z 4. na 3. stupeň od 3. prosince.

UV č. 1262 z 30. 11. 2020 vyhlášené pod č. 498/2020 Sb. (od 3. 12. do 12. 12.)

Týká se hromadných, kulturních a sportovních akcí, maloobchodního prodeje, služeb atd.

Za určitých podmínek budou moci od 3. 12. otevřít všechny obchody a služby včetně restaurací, heren, sportovišť či koupališť, otevřít mohou i zoologické zahrady či muzea a galerie. Dále mohou zahájit amatérské sportovní soutěže.

Zrušeno:

- zákaz a omezení volného pohybu,

- zákaz poskytování ubytovacích služeb,

- zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech,

- zákaz nedělního prodeje.

Nově zákaz:

- užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností.

Změny v omezení:

- u hromadných akcí platilo 6 osob, nově platí 50 osob venku a 10 osob uvnitř s výjimkami,

- koncerty a další umělecká představení včetně cirkusů a varieté možno bez přítomnosti diváků,

- stále omezení zpěvu,

- vzdělávací akce a zkoušky, 10 osob ve vnitřních prostorech, 50 osob ve vnějších prostorech,

- provoz heren kasin a sázkových kanceláří, uzavřeno v čase mezi 22:00 a 05:59 za dodržení dalších podmínek,

- provoz sportovišť, profesionální a amatérské soutěže bez přítomnosti diváků, venkovní sportoviště 2 skupiny (týmy), vnitřní sportoviště do 10 osob s výjimkami, provoz fitness center s omezením,

(u sportování upraveno nošení OOP MO MZ – ve venkovních prostorech výjimka pro všechny sportující, ve vnitřních prostorech výjimka pouze pro profesionální sportovce, MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN z 30. 11. viz níže)

- umělá koupaliště (bazény), wellness, sauny, solária apod., venkovní prostory maximálně 50 osob, vnitřní prostory 1 osoba na 15 m2, skupinové aktivity maximálně 10 osob,

- zoologické a botanické zahrady, 25 % kapacity, vnitřní prostory 1 osoba na 15 m2, skupiny maximálně 10 osob,

- muzea a galerie, 25 % kapacity, skupiny maximálně 10 osob,

- hrady a zámky, skupiny maximálně 10 osob,

- veletrhy a prodejní hospodářské výstavy, 25 % kapacity, vnitřní prostory 1 osoba na 15 m2,

- svatby, registrovaná partnerství a pohřby, zvýšení z 20 na 30 osob,

- shromažďování podle zákona o právu shromažďovacím, nejvýše 100 účastníků a další podmínky, církevní shromáždění, obsazenost 30 % míst k sezení a další podmínky,

- provozovny stravovacích služeb, uzavření mezi 22:00 a 05:59 s výjimkami, jen usazení hosté, maximálně 4 zákazníci u jednoho stolu s výjimkami, vnitřní prostory 50 % kapacity,

- činnost nákupních center, organizační a režimová opatření,

- trhy a tržiště, odstupy mezi stánky 4 m, dezinfekce, zákaz prodeje pokrmů a nápojů ke konzumaci na místě, zákaz míst k sezení,

- knihovny, 1 osoba na 15 m2, rozestupy 2 m a další podmínky,

- kadeřnictví, kosmetické služby, masáže, pedikúry, manikúry, 1 zákazník na 15 m2 (děti do 15 let se do počtu nepočítají),

- opatření provozu v provozovnách maloobchodního prodeje, 1 zákazník na 15 m2, 2 m rozestupy, organizace front, dezinfekční prostředky atd.

Tímto UV zrušeno od 3. 12. UV č. 1200 z 20. 11. vyhlášené pod č. 476/2020 Sb. (týkalo se volného pohybu osob) a UV č. 1201 z 20. 11. vyhlášené pod č. 477/2020 Sb. (týkalo se maloobchodního prodeje).

 

UV č. 1263 z 30. 11. 2020 vyhlášené pod č. 499/2020 Sb. (od 7. 12. do 12. 12.)

Týká se provozu škol, oproti předchozímu opatření (475/2020 Sb.) rozšířena výjimka o:

Vysoké školy:

- studenty 1. ročníků VŠ za přítomnosti nejvýše 20 studentů.

Střední školy:

- u výjimky praktického vyučování a praktické přípravy zrušena podmínka nejvýše 20 žáků.

Dále výjimky pro:

- žáky a studenty jiných než závěrečných ročníků, a to způsobem, že se teoretického vyučování v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd,

- konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob.

- prezenční výuka nižších stupňů šestiletého a osmiletého gymnázia a prvního až čtvrtého ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků.

ZUŠ a jazykové školy:

- platila výjimka individuální konzultace nebo výuky (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce), nově vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 žáků.

U provozu středisek volného času nově výjimka pro 10 účastníků.

Upravena výjimka u provozu školních družin:

- zakazuje se osobní přítomnost dětí a žáků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky, a to za podmínky, že v oddělení jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky, a nelze-li to realizovat, pak z jednoho ročníku nebo ze dvou stále stejných tříd.

Upravena výjimka u provozu školních klubů:

- zakazuje se osobní přítomnost účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou účastníků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky, a to za podmínky, že ve skupině jsou přítomni účastníci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky, a nelze-li to realizovat, pak za přítomnosti nejvýše 10 účastníků.

Školy v přírodě a školní výlety stále zakázány.

Tímto UV zrušeno od 7. 12. UV č. 1199 z 20. 11. vyhlášené pod č. 475/2020 Sb.

 

UV č. 1264 z 30. 11. 2020 vyhlášené pod č. 500/2020 Sb. (od 5. 12. do 12. 12.) 

Týká se poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, zákaz návštěv s výjimkami, podmínky třetí osoby u porodu.

V zařízení sociálních služeb rozšířena výjimka u povolení návštěv pro osoby, které se při příchodu:

- podrobí antigennímu testu nebo se prokážou platným PCR testem ne starším 48 hodin anebo se prokážou dokladem o prodělaném onemocnění COVID19 v posledních 90 dnech (dále podmínka pro návštěvu – respirátor minimálně FFP2).

Tímto UV zrušeno od 5. 12. UV č. 1115 z 30. 10. vyhlášené pod č. 446/2020 Sb., ve znění UV č. 1196 z 20. 11. vyhlášené pod č. 472/2020 Sb.

 

 

23.11.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN z 23. 11. s účinností od 24. 11. 2020 do odvolání

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místa ubytování, prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti s výjimkami.

Oproti předchozímu MO MZ zde nejsou žádné změny, pouze rozsáhlejší odůvodnění.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN z 20. 11.

 

21.11.2020 vyvěšeno

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví - přijatá opatření souvisí s přechodem opatření PES (protiepidemický systém)

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN z 20. 11. (od 21. 11. do odvolání) 

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místa ubytování, prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti s výjimkami. 

Oproti předchozímu MO MZ zde nejsou žádné změny. 

(předchozí MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-39/MIN/KAN z 16. 11. platné do 20. 11. do 23:59 hod.) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN z 20. 11. (od 21. 11. do 4. 12.) 

Týká se antigenního testování pacientů nebo uživatelů sociálních služeb u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči, poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a u poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN z 2. 11. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN z 20. 11. (od 21. 11. do ukončení NS) 

Týká se antigenního testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelům sociálních služeb (zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelé sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelé pečovatelské služby). 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN z 3. 11. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN z 20. 11. (od 21. 11. do ukončení NS) 

Týká se antigenního testování zaměstnanců u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a u poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-5/MIN/KAN z 3. 11. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 51822/2020-1/MIN/KAN z 20. 11. (od 23. 11.) 

Týká se opatření u provozovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-38/MIN/KAN z 20. 11. (od 23. 11.) 

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy.

 

Sbírka zákonů č. 194/2020 z 20. listopadu 2020 

UV č. 1195 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 471/2020 Sb. 

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. 

Vláda prodlužuje nouzový stav do 12. prosince 2020. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata. 

 

UV č. 1196 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 472/2020 Sb. 

Změny doby účinnosti usnesení vlády: 

Do 22. listopadu, 23:59 hod.: 

UV č. 1114 z 30. 10., vyhlášené pod č. 445/2020 Sb. – orgány veřejné moci a správní orgány 

UV č. 1190 z 16. 11., vyhlášené pod č. 463/2020 Sb. – volný pohyb osob 

UV č. 1191 z 16. 11., vyhlášené pod č. 464/2020 Sb. – školy a školská zařízení 

UV č. 1192 z 16. 11., vyhlášené pod č. 465/2020 Sb. – maloobchodní prodej 

Do 29. listopadu, 23:59 hod.: 

UV č. 1109 z 30. 10., vyhlášené pod č. 440/2020 Sb. – náhradní škola pro vykonávání náhradní péče pro děti rodičů určených UV 

Do 12. prosince, 23:59 hod.: 

UV č. 1115 z 30. 10., vyhlášené pod č. 446/2020 Sb. – poskytovatele zdravotních a sociálních služeb (zákaz návštěv s výjimkami, podmínky třetí osoby u porodu atd.) 

 

UV č. 1197 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 473/2020 Sb. (od 23. 11. do 24. 11., 23:59 hod.) 

Týká se provozu škol, oproti předchozímu opatření změny v omezení: 

- provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: 

Doplněno – f) konání mezinárodně uznávaných zkoušek. 

- provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona 

Doplněno – a provoz vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb. 

 

UV č. 1198 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 474/2020 Sb. (od 25. 11. do 29. 11., 23:59 hod.) 

Týká se provozu škol, oproti předchozímu opatření (473/2020 Sb.) změny u provozu vysokých škol, praktických škol jednoletých a dvouletých, žáků závěrečných ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři, praktického vyučování a praktické přípravy, konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií za určitých podmínek. 

Dále změny u provozu základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb. 

Zakázány školní výlety, dále některé změny u zpěvu, sportovních činností a vstupů třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení. 

 

UV č. 1199 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 475/2020 Sb. (od 30. 11. do 12. 12., 23:59 hod.) 

Týká se provozu škol, oproti předchozímu opatření (474/2020 Sb.) rozšířena výjimka o: 

- žáky nižších stupňů šestiletého a osmiletého gymnázia a prvního až čtvrtého ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd, 

- žáky 1. stupně základní školy, 

- žáky 9. ročníků základní školy, 

- žáky 6. až 8. ročníku základní školy, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. 

 

UV č. 1200 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 476/2020 Sb. (od 23. 11. do 12. 12., 23:59 hod.) 

Týká se volného pohybu osob, oproti předchozímu opatření změny: 

- změněna (posunuta) doba zákazu volného pohybu s výjimkami z 21:00 na 23:00 hodin

- účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, maximální počet zvýšen z 15 na 20 osob, 

- u pobytu na veřejně přístupných místech změněn nejvyšší počet ze 2 na 6 osob (s výjimkami), 

- změny u shromažďování podle zákona o právu shromažďovacím a u shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností. 

 

UV č. 1201 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 477/2020 Sb. (od 23. 11. do 12. 12., 23:59 hod.) 

Týká se maloobchodního prodeje a poskytování služeb s výjimkami, oproti předchozímu opatření změny: 

Rozšířena výjimka pro: 

- provozovny s prodejem vánočních stromků, vánočních ozdob, jmelí, chvojí a s nimi souvisejících produktů, 

- prodejen zbraní a střeliva, 

- u provozoven ubytovacích služeb a poskytování stravování pouze ubytovaným osobám prodloužen čas z 20:59 do 22:59, 

- u provozoven rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou upraven zákaz v čase mezi 23:00 a 04:59 místo původního 21:00 a 04:59, 

- dále je upraven zákaz koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté – doplněno s přítomností diváků

- rozšířeny výjimky u kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, 

- nově výjimka v prodeji živých ryb, 

- maloobchodní prodej a poskytování služeb s výjimkami bylo omezeno do 21 hodin, posunuto na 23 hodin (v neděli stále zavřeno), 

- zrušeno omezení u poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče, 

- u farmářských trhů se v jeden čas na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2

- provoz knihoven omezen tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vrácení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně

- upravena pravidla u provozoven, jejichž provoz není zakázán (1 zákazník na 15 m2, nevztahuje se v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka, rozestupy 2 metry, zajištění řízení front, dezinfekční prostředky, informování zákazníků, podmínky pro soby s kočárkem atd.) 

 

UV č. 1202 z 20. 11. 2020 vyhlášené pod č. 478/2020 Sb. (od 23. 11. do 12. 12., 23:59 hod.) 

Týká se orgánů veřejné moci a správních orgánů, oproti předchozímu opatření změny: 

- zrušeno ustanovení o omezení práce pouze na některé agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, 

- zrušeno ustanovení o zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu, 

- ostatní omezení (osobní kontakty, úřední hodiny 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin, střídání skupin, práce na dálku atd.) zůstávají beze změny. 

 

 

20.11.2020 vyvěšeno

Otevření nového odběrového místa v Ústí n/L. od dnešního dne 20. 11. 2020

Nové odběrové místo na COVID - 19 v Ústí nad Labem v Národním domě

(Velká Hradební 619/33). Vzhledem k obsazenosti testovacích kapacit na Litoměřicku, mohou občané využít i odběrové místo v Ústí nad Labem.

Možnost odběru je pro pacienty s elektronickou žádankou, popř. mohou přijít i samoplátci. 

Provozní doba PO - PÁ (8:00 - 16:30)

https://www.prevedig.cz/covid-registrace-unl-velka-hradebni/predmet/15.html

https://www.kr-ustecky.cz/prevedig-otevira-v-patek-20-listopadu-v-usti-nad-labem-odberove-pracoviste-na-covid-19/d-1751162/p1=259353

 

 

18.11.2020 vyvěšeno

Opatření PES = protiepidemický systém – stupně pohotovosti podle aktuální epidemiologické situace

 

Sbírka zákonů č. 190/2020 z 16. listopadu 2020

UV č. 1185 z 16. 11. 2020 vyhlášené pod č. 462/2020 Sb. (od 17. 11.) 

Týká se subjektu kritické infrastruktury (subjektem kritické infrastruktury se rozumí provozovatel prvku kritické infrastruktury), na území správního obvodu ORP Litoměřice nemá sídlo žádný subjekt kritické infrastruktury. 

 

UV č. 1190 z 16. 11. 2020 vyhlášené pod č. 463/2020 Sb. (od 18. 11. do 20. 11.) 

Týká se volného pohybu osob, oproti předchozímu opatření změny: 

- v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. rozšířena výjimka o sportování na venkovních sportovištích (za dodržení dalších podmínek, max. 2 osoby) 

- účast na svatbě, pohřbu a bohoslužbě, v počtu ne vyšším než 15 osob (platilo 10 osob). 

Tímto UV zrušeno UV č. 1113 z 30. 10. vyhlášené pod č. 444/2020 Sb. ve znění UV č. 1142 z 2. 11. vyhlášené pod č. 452/2020 Sb. (od 18. 11.) 

 

UV č. 1191 z 16. 11. 2020 vyhlášené pod č. 464/2020 Sb. (od 18. 11. do 20. 11.) 

Týká se provozu škol, oproti předchozímu opatření rozšířena výjimka: 

- u středních a vyšších odborných škol a konzervatoři o žáky v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, přičemž prezenční výuka musí probíhat v neměnné třídě, individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník). 

Dále se omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou: 

- základní školy při zdravotnickém zařízení, 

- dětí v přípravné třídě, 

- žáků 1. a 2. ročníků základní školy, 

- žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku základní školy, 

- dětí v přípravném stupni základní školy speciální, 

- škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 

- základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, 

- individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný 

zástupce). 

Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků. 

Dále se omezuje provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou: 

- dětí nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky. 

Tímto UV zrušeno UV č. 1112 z 30. 10. vyhlášené pod č. 443/2020 Sb. (od 18. 11.) 

 

UV č. 1192 z 16. 11. 2020 vyhlášené pod č. 465/2020 Sb. (od 18. 11. do 20. 11.) 

Týká se maloobchodního prodeje a poskytování služeb s výjimkami, oproti předchozímu opatření změny: 

Rozšířena výjimka pro: 

- provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček. 

Upraven zákaz u přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkami, od 18. 11. platí výjimky: 

- v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), 

- v případě školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání, 

- v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným 

osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod., 

tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod. 

Dále upraven zákaz u maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách v neděli, (rozšířeno o státní svátek a v ostatní svátek) po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 21:00 hod. (platilo 20:00 hod.) až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti ... 

Upraveno omezení: 

- u provozu poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytovat pouze tehdy, je-li alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a pacienti jsou ubytováni na pokojích po jednom s výjimkou členů domácnosti, 

- u provozu knihoven tak, že se zakazuje jiný příjem a vrácení knih než bezkontaktně. 

Zrušeno omezení: 

- u provozu květinářství tak že v provozovně lze připustit přítomnost nejvýše 2 zákazníků. 

Nově se nařizuje, aby v provozovnách, jejichž provoz není zakázán, provozovatel dodržoval následující pravidlo: 

- v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy. 

Tímto UV zrušeno UV č. 1116 z 30. 10. vyhlášené pod č. 447/2020 Sb. ve znění UV č. 1142 z 2. 11. vyhlášené pod č. 452/2020 Sb. (od 18. 11.)

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-39/MIN/KAN z 16. 10. účinnost od 18. 11. do 20. 11.2020 

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místa ubytování, prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 

Oproti předchozímu MO MZ jsou zde následující změny: 

Nově stanoveno: 

- ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. 

Zrušeno, zákaz se nevztahuje na: 

- žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory. 

Platilo, zákaz se nevztahuje na: 

- internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty. 

Tato výjimka upravena: 

- ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže. 

Platilo, zákaz se nevztahuje na: 

- žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, 

Tato výjimka upravena: 

- žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky, studenty a pedagogické pracovníky, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN z 19. 10. (od 18. 11.) 

(pozn.: Rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 18 A 59/2020-224 z 13. 11. se ruší MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN z 19. 10. dnem 21. 11.)

 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-36/MIN/KAN z 13. 11. (od 16. 11.) 

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-37/MIN/KAN z 16. 11. (od 17. 11.) 

Týká se opatření při vstupu na území ČR, povinností KHS, subjektů, které na území ČR přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, vydávání víza, mezinárodních autobusových a leteckých dopravců atd. 

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN z 3. 11. (od 17. 11.) 

 

16.11.2020 vyvěšeno

leták Ministerstva zdravotnictví ČR

 

4.11.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN z 3.11.2020  

Týká se antigenního testování zaměstnanců konkrétních poskytovatelů zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelům sociálních služeb (zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelé sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelé pečovatelské služby) s platností od zítřejšího dne 4.11., dále používání OOP (FFP2 nebo KN95) od 9.11.  

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN z 2.11.   

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-5/MIN/KAN z 3. 11.2020  

Týká se antigenního testování zaměstnanců konkrétních poskytovatelů sociálních služeb (zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelé sociálních služeb poskytující osobní asistenci) s platností od zítřejšího dne 4.11., dále používání OOP (FFP2 nebo KN95) od 9.11.  

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN z 3. 11.2020  s účinností od 9.11.2020  

Týká se opatření při vstupu na území ČR, povinností KHS, subjektů, které na území ČR přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, mezinárodních autobusových a leteckých dopravců, vydávání víza atd. 

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN z 2.10. (od 9.11.)  

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN  z 2.11.2020 

Týká se antigenního testování konkrétních poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb od 4. 11., KLIENTI. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN z 30. 10. 2020

 

Sbírka zákonů č. 182/2020

UV č. 1142 z 2. 11. 2020 vyhlášené pod č. 452/2020 Sb. (od 4. 11.) 

Změna UV č. 1113 z 30. 10. 2020 vyhlášené pod č. 444/2020 Sb. a UV č. 1116 z 30. 10. 2020 vyhlášené pod č. 447/2020 Sb. 

Týká se obnovení profesionálních sportovních soutěží, sportovci budou moci také opět trénovat i ve vnitřních sportovištích. 

 

Doplněna ustanovení (444/2020 Sb.): 

Vláda s účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. 

- zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou mimo jiné účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření, 

- zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou mimo jiné účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření, 

- (bod VI.) určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže. 

 

Doplnění ustanovení (447/2020 Sb.): 

Vláda s účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. 

Zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou v souladu s bodem VI. usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1113, vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb., zakázány. 

 

2.11.2020 vyvěšeno

Sbírka zákonů č. 180/2020 prodloužení nouzového stavu a krizová opatření

  

UV č. 1108 z 30. 10. 2020 vyhlášené pod č. 439/2020 Sb. 

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. 

Vláda prodlužuje nouzový stav do 20. listopadu 2020. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata. 

 

UV č. 1109 z 30. 10. 2020 vyhlášené pod č. 440/2020 Sb. (od 2. 11.) 

Týká se určení školy nebo školského zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let. 

Oproti předchozímu usnesení vlády rozšířeno o děti jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení, Finanční správy, MV, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školního stravování a České pošty. 

Dále umožňuje hejtmanovi kraje stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců. 

Tímto UV zrušeno UV č. 1033 z 12. 10. vyhlášené pod č. 414/2020 Sb. (od 2. 11.) 

 

UV č. 1110 z 30. 10. 2020 vyhlášené pod č. 441/2020 Sb. (od 2. 11. po dobu nouzového stavu) 

Týká se provozovatelů informačního systému datových schránek, kdy jim nenáleží odměna podle zákona. 

 

UV č. 1111 z 30. 10. 2020 vyhlášené pod č. 442/2020 Sb. (od 31. 10.) 

Změna UV č. 1103 z 26. 10., vyhlášené pod č. 432/2020 Sb., rozšíření výjimek v souvislosti s výrobou pomníků, prodejem pietního zboží apod. (povolen prodej i v neděli) 

(UV č. 1103 z 26. 10., vyhlášené pod č. 432/2020 Sb. je platné pouze do 3. 11. do 23:59 hod.) 

 

UV č. 1112 z 30. 10. 2020 vyhlášené pod č. 443/2020 Sb. (od 2. 11. 00:00 hod. do 20. 11. 23:59 hod.) Týká se provozu škol na přechodnou dobu od 2. 11. do 20. 11., oproti předchozímu opatření změny: 

- zrušena výjimka u praktických škol jednoletých a dvouletých, 

- zrušena výjimka u škol a tříd podle § 16, odst. 9 školského zákona. 

(předchozí UV č. 1022 z 12. 10., vyhlášené pod č. 408/2020 Sb. platné do 1. 11. do 23:59 hod.) 

 

UV č. 1113 z 30. 10. 2020 vyhlášené pod č. 444/2020 Sb. (od 4. 11. 00:00 hod. do 20. 11. 23:59 hod.) 

Týká se volného pohybu osob, oproti předchozímu opatření změny: 

- v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. rozšířena výjimka cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách, a dále cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven, 

- změny u omezení shromažďování podle zákona o právu shromažďovacím. 

(předchozí UV č. 1102 z 26. 10., vyhlášené pod č. 431/2020 Sb. platné do 3. 11. do 23:59 hod.) 

 

UV č. 1114 z 30. 10. 2020 vyhlášené pod č. 445/2020 Sb. (od 4. 11. 00:00 hod. do 20. 11. 23:59 hod.) 

Týká se orgánů veřejné moci a správních orgánů, oproti předchozímu opatření není žádná změna, jedná se pouze o prodloužení předchozího opatření. 

(předchozí UV č. 1080 z 21. 10., vyhlášené pod č. 426/2020 Sb. platné do 3. 11. do 23:59 hod.) 

 

UV č. 1115 z 30. 10. 2020 vyhlášené pod č. 446/2020 Sb. (od 4. 11. 00:00 hod. do 20. 11. 23:59 hod.) 

Týká se poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, zákaz návštěv s výjimkami, podmínky třetí osoby u porodu. 

 

UV č. 1116 z 30. 10. 2020 vyhlášené pod č. 447/2020 Sb. (od 4. 11. 00:00 hod. do 20. 11. 23:59 hod.) 

Týká se maloobchodního prodeje a poskytování služeb s výjimkami, oproti předchozímu opatření změny: 

- upravena výjimka u kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, 

- zapracovány změny z UV č. 1111 z 30. 10. 2020 vyhlášené pod č. 442/2020 Sb. 

(předchozí UV č. 1103 z 26. 10., vyhlášené pod č. 432/2020 Sb. platné do 3. 11. do 23:59 hod.) 

 

 

27.10.2020 vyvěšeno

ZDŮVODNĚNÍ PROČ SE DĚLAJÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 

Sbírka zákonů 176/2020 z 26.10.2020 s účinností od 28.10. 00:00hod 

UV č. 1102 z 26. 10. 2020 vyhlášené pod č. 431/2020 Sb. (od 28. 10. 00:00 hod. do 3. 11. 23:59 hod.)

Vláda zakazuje:

- volný pohyb osob na území ČR v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkami,

- volný pohyb osob na území ČR v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkami.

Vláda nařizuje:

- omezení pohybu na veřejně přístupných místech,

- omezení kontaktů s jinými osobami,

- pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkami,

- zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat.

Vláda omezuje:

- shromažďování podle zákona o právu shromažďovacím (max. 100 účastníků, další podmínky).

Vláda doporučuje:

- zaměstnavatelům podporovat dovolené a placené volno, dále omezit výkon prací, které nejsou významné,

- odstup osob ve veřejných prostorách min. 2 m.,

- využívat bezhotovostní platební styk,

- omezení přímého kontaktu pro vybraná povolání.

Vláda určuje:

- MZ k stanovení hygienicko-epidemiologických podmínek pro hromadné akce, které jsou povoleny v důležitém státním zájmu konat.

Tímto UV zrušeno UV č. 1078 z 21. 10. vyhlášené pod č. 424/2020 Sb. 

 

UV č. 1103 z 26. 10. 2020 vyhlášené pod č. 432/2020 Sb. (od 28. 10. 00:00 hod. do 3. 11. 23:59 hod.)

Zákaz:

- maloobchodní prodej a poskytování služeb s výjimkami,

- přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkami,

- prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center (přes 5.000 m2),

- další akce (koncerty atd., společný zpěv s výjimkami, poutě, kongresy, vzdělávací akce, veletrhy, herny, kasina a sázkové kanceláře, provoz a používání vnitřních sportovišť s výjimkami, provoz umělých koupališť, zoologické a botanické zahrady, muzea, galerie atd.),

- poskytování ubytovacích služeb s výjimkami,

- pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,

- prodej na tržištích apod. s výjimkami,

- maloobchodní prodej v neděli po celý den, v ostatní dny v čase mezi 20:00 až 04:59 s výjimkami.

Omezení:

- provozu provozoven stravovacích služeb,

- provozu hudebních a podobných klubů,

- činnost nákupních center (více jak 5.000 m2),

- provozu poskytovatelů lázeňské léčebné rehabilitační péče,

- provozu květinářství,

- provozu farmářských trhů.

Nařízení:

- dodržování určitých pravidel pro maloobchodní prodejny a poskytování služeb, kterým byla udělena výjimka.

Tímto UV zrušeno UV č. 1079 z 21. 10. vyhlášené pod č. 425/2020 Sb.

 

 

22.10.2020 vyvěšeno

Obec Třebušín nabízí pomoc

Rizikovým skupinám obyvatelstva

 • senioři
 • dlouhodobě nemocní
 • obyvatelé DPS Třebušín
 • osoby v domácí péči po úrazu

Občané se mohou v případě naléhavé potřeby pořízení základních potravin, drogerie či léků obrátit v pracovních dnech na Obecní úřad Třebušín, který dodávku do místa pobytu těchto osob zajistí. Objednávku je možné uskutečnit vždy od pondělí do pátku mezi 8:00 - 10:00 hod. na telefonních číslech:

416 791 118 nebo 416 791 131.

Po dobu trvání nouzového stavu.

S přáním pevného zdraví,

Dana Legnerová

starostka obce

 

Sb.č. 171/2020 Usnesení vlády 424. - 426.

UV č. 1078 z 21. 10. 2020 vyhlášené pod č. 424/2020 Sb. (od 22. 10. 06:00 hod. do 3. 11. 23:59 hod.)

týká se volného pohybu osob na území ČR:

- zákaz volného pohybu osob s výjimkami,

- nařízení omezení pohybu na veřejně přístupných místech, ne veřejně přístupných místech nejvýše 2 osoby s výjimkami,

- omezení shromažďování podle zákona o právu shromažďovacím,

- doporučení zaměstnavatelům,

- určení MZ k stanovení hygienicko-epidemiologických podmínek pro hromadné akce, které jsou povoleny v důležitém státním zájmu konat.

Tímto UV zrušeno UV č. 1021 z 12. 10. vyhlášené pod č. 407/2020 Sb. 

 

UV č. 1079 z 21. 10. 2020 vyhlášené pod č. 425/2020 Sb. (od 22. 10. 06:00 hod. do 3. 11. 23:59 hod.)

Zákaz:

- maloobchodního prodeje a poskytování služeb s výjimkami,

- přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkami,

- prodeje v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center
(přes 5.000 m2),

- další akce (koncerty, společný zpěv, poutě, vzdělávací akce, veletrhy, herny a kasina, provoz a používání vnitřních sportovišť s výjimkami, zoologické a botanické zahrady, muzea, galerie atd.),

- poskytování ubytovacích služeb s výjimkami,

- pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Omezení:

- provozu provozoven stravovacích služeb,

- provozu hudebních a podobných klubů,

- činnost nákupních center (více jak 5.000 m2).

Nařízení:

- dodržování určitých pravidel pro maloobchodní prodejny a poskytování služeb, kterým byla udělena výjimka.

 

UV č. 1080 z 21. 10. 2020 vyhlášené pod č. 426/2020 Sb. (od 22. 10. 06:00 hod. do 3. 11. 23:59 hod.)

týká se orgánů veřejné moci a správních orgánů:

- omezení práce na agendy, jejichž výkon musí být zabezpečován,

- omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy a dalšími osobami,

- omezení rozsahu úředních hodin,  

- zajišťování chodu s nejnižším počtem zaměstnanců,

- zajištění činnosti, aby karanténní opatření neohrozilo akceschopnost orgánu.

Tímto UV zrušeno UV č. 994 z 8. 10. vyhlášené pod č. 398/2020 Sb.

 

 

20.10.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN z 19. 10. s účinností od 21. 10.2020 

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest. 

Platilo: 

- ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místa ubytování, 

- v prostředcích veřejné dopravy, 

- na nástupišti, přístřešku a čekárně veřejné dopravy. 

Nově rozšířeno: 

- v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, 

- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 

(vše s výjimkami, u těch žádná změna) 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN z 12. 10. (od 21. 10.) 

  

MO MZ, č. j. MZDR 12087/2020-4/MIN/KAN z 19. 10.  s účinností od 21. 10.2020 

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče v souvislosti s hlášením „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu“, informačním systémem ISIN atd. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 12996/2020-1/MIN/KAN z 24. 3. (od 21. 10.) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN z 19. 10.  s účinností od 21. 10.2020 

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelů sociálních služeb v souvislosti s vyčleněním prostor s lůžkovou kapacitou, zajištění personálního zabezpečení, sledováním zdravotního stavu osob, stanovení hygienicko-epidemiologických opatření atd. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN z 27. 3. (od 21. 10.) 

 

Sbírka zákonů č. 169/2020 z 19.10.2020 s účinností od 21.10.2020

týká se úpravy UV č. 1022 z 12. 10. vyhlášené pod č. 408/2020 Sb., k provozu škol a školských zařízení.

Výjimka v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob se nově vztahuje na:

- školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Výjimka v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách se nově vztahuje na:

- praktické vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízení a zařízeních sociálních služeb.

Výjimka v poskytování ubytování žákům škol a studentům se nově vztahuje na:

- žáky a studenty, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy u středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, které mají udělenu výjimku.

 

 

14.10.2020 vyvěšeno

Rozhodnutí Hejtmana ÚK č. 146/2020/COV19 o určení školy k vykonávání péče o děti za nouzového stavu. V Litoměřicích se jedná o Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4 v čase 06:30 až 16:30. Vzhledem k tomu, že v Litoměřicích zůstávají MŠ otevřené, týká se žáků 1. stupně ZŠ (1. až 5. třída). Týká se dětí zaměstnanců:

 • bezpečnostní sbory (HZS, PČR, VS),
 • obecní policie,
 • poskytovatelé zdravotních služeb,
 • orgány ochrany veřejného zdraví (KHS),
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (pracovníci v sociálních službách),
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (OÚ),
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (OÚ, ÚP),
 • příslušníky ozbrojených sil (AČR),
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení.

 

 

13.10.2020 vyvěšeno

Sbírka zákonů č. 166/2020 z 12. 10. 2020

UV č. 1021 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 407/2020 Sb. od 14. 10. 00:00 hod. do 3. 11. 23:59 hod., týká se hromadných akcí na přechodnou dobu od 14. 10. do 3. 11., oproti předchozímu opatření zásadní změny, zákaz:

- hromadných akcí do 6 osob ve vnitřních i vnějších prostorech s výjimkami,

- pití alkoholu na veřejně přístupných místech,

- zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (restaurace, hospody a bary) s výjimkou některých provozoven (např. zaměstnanecké stravování apod.),

- omezení činnosti v nákupních centrech přesahující 5.000 m2.

Tímto UV zrušeno UV č. 996 z 8. 10. vyhlášené pod č. 400/2020 Sb. 

 

UV č. 1022 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 408/2020 Sb. od 14. 10. 00:00 hod. do 1. 11. 23:59 hod., týká se provozu škol na přechodnou dobu od 14. 10. do 1. 11., oproti předchozímu opatření zásadní změny:

- zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání s výjimkou, základním uměleckém vzdělávání a jazykovém vzdělávání, omezen provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení.

Tímto UV zrušeno UV č. 997 z 8. 10. vyhlášené pod č. 401/2020 Sb. 

 

UV č. 1023 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 409/2020 Sb. od 12. 10.2020, týká se pracovní povinnosti některých žáků a studentů, dále povinnosti KHS, ZZS, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, krajů a některých škol.

 

UV č. 1026 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 410/2020 Sb. od 12. 10.2020, týká se opatření k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením.

 

UV č. 1027 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 411/2020 Sb. od 12. 10.2020, týká se opatření k zajištění poskytování sociálních služeb a k zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

 

UV č. 1028 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 412/2020 Sb. od 12. 10.2020, týká se poskytovatelů sociálních služeb.

 

UV č. 1029 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 413/2020 Sb. od 12. 10.2020, týká se všech osob, kterým jsou poskytovány sociální služby (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházení mimo objekt či areál zařízení s výjimkou.

 

UV č. 1033 z 12. 10. 2020 vyhlášené pod č. 414/2020 Sb. od 14. 10.2020, týká se krajů, určení školy nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115, odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péči o děti vykonávat ve skupinách po nejvýše 30 dětech. ORP poskytuje krajům součinnost.

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN z 12. 10. účinnost od 13. 10. 2020

- týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místa ubytování, prostředcích veřejné dopravy a na nástupišti, přístřešku a čekárně veřejné dopravy s výjimkami.

Oproti předchozímu MO MZ je tento zákaz rozšířen o nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN z 17. 9. (od 13. 10.)

 

MO MZ, č. j. MZDR 42467/2020-1/MIN/KAN z 12. 10. účinnost od 14. 10.2020

- týká se poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, KHS a činnosti krajských koordinátorů intenzivní péče, ustanovených u KHS.

 

 

 

9.10.2020 vyvěšeno

BALÍK KRIZOVÝCH OPATŘENÍ PLATNÝCH OD 9.10.2020 a druhá PŘÍSNĚJŠÍ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 12.10.2020

Vláda schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, navrhuje mimořádné podmínky ošetřovného.

Schválená krizová opatření mimo jiné znamenají, že od půlnoci 9. října se nově zakazuje provoz heren a kasín, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby a také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.

K dalšímu omezení dojde i u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních bude nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech budou moci sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.

Divadla, kina a organizované sportovní akce budou za stávajících podmínek fungovat až do nedělní půlnoci.

 Od pondělí 12.10.2020 se bude vztahovat druhá, přísnější vlna opatření, která bude platit 14 dnů. Během tohoto období budou zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Nebudou se smět pořádat ani žádné poutě, kongresy či veletrhy. Omezena bude i účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, a to na 30 osob, a na maximálně 500 osob se omezuje i shromažďovací právo, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.

K omezení dochází i v oblasti školství. Od pondělí 12. října bude zakázána přítomnost studentů na vysokých školách s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů. S výjimkou povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy a výuky škol při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, při Ministerstvu spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých bude zakázána i výuka na středních a vyšších odborných školách a konzervatořích. Žáci druhého stupně základních škol se rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů. S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby.

Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu omezila také činnost úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně, a až na přesně specifikované výjimky zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.

Vláda projednala a schválila také návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a novely zákona o nemocenském pojištění, kterým chce upravit podmínky pro poskytování ošetřovného rodičům, jejichž děti zůstaly doma z důvodu uzavření školy či kvůli nařízené karanténě. V návrhu, který chce vláda prosadit Parlamentem urychleně v rámci legislativní nouze, prodlužuje podpůrčí dobu pro poskytování dávky z devíti, respektive šestnácti kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření. Ošetřovné budou moci pobírat i zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce.

Tyto změny budou platit během školního roku 2020/2021, skončí tedy 30. června 2021, přičemž ošetřovné nebude vypláceno za dny školních prázdnin, ředitelského volna či při omezení výuky v jednotlivých dnech. Zároveň zákon předpokládá zjednodušení podávání žádostí o přiznání této dávky. Rodiče například nebudou muset dokládat potvrzení školy, že byla uzavřena, postačí jejich čestné prohlášení. 

 

Sb. částka 162: 398. až 402. Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 

č. 994 z 8. 10. 2020 vyhlášené pod č. 398/2020 Sb. od 12. 10. 00:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod.

- týká se orgánů veřejné moci a správních orgánů (omezující opatření na pracovištích) 

 

č. 995 z 8. 10. 2020 vyhlášené pod č. 399/2020 Sb. od 9. 10. 00:00 hod. do 11. 10. 23:59 hod. 

- týká se hromadných akcí na přechodnou dobu od 9. do 11. 10. 

- tímto UV zrušeno UV č. 958 z 30. 9. vyhlášené pod č. 392/2020 Sb. 

- oproti UV č. 958 z 30. 9. (vyhlášené pod č. 392/2020 Sb.) jsou zde rozšířeny zákazy uvedené v bodu I/3 (herny, sportoviště ve vnitřních prostorech staveb, umělá koupaliště, bazény atd., zoologické zahrady, některé zájmové vzdělávání atd.), dále úpravy u provozoven stravovacích služeb, společenských klubů a nákupních center 

 

č. 996 z 8. 10. 2020 vyhlášené pod č. 400/2020 Sb. od 12. 10. 00:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod.

- týká se hromadných akcí od 12. 10., do 10 osob vnitřní prostory, do 20 osob vnější prostory s výjimkami a další zákazy a omezení, svatby od 19. 10. do 30 osob, omezeno právo na shromažďování, max. 500 osob s dalšími podmínkami 

 

č. 997 z 8. 10. 2020 vyhlášené pod č. 401/2020 Sb. od 12. 10. 00:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. 

- týká se školství (omezení provozů škol) 

 

č. 998 z 8. 10. 2020 vyhlášené pod č. 402/2020 Sb. od 9. 10. 00:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. 

- týká se poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb (zákaz návštěv zdravotnických zařízení, ve kterých se poskytuje lůžková péče a zařízení sociálních služeb s výjimkami)

 

Vláda podpořila návrh změn ošetřovnéh pro krizové situace

 

 

 

4.10.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN z 2. 10. platné od 5. 10.2020 

Týká se karantény u zařízení sociálních služeb. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN z 1. 9. (od 5. 10.) 

  

MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN z 2. 10.  platné od 5. 10. 

Týká se omezení provozoven a služeb. Předchozí mimořádné opatření mělo platnost do 7. 10., jedná se v podstatě o prodloužení tohoto opatření, dílčí změny v bodě j) u provozu provozovny stravovacích služeb v souladu s usnesením vlády o přijetí krizových opatření. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN z 23. 9. (od 5. 10.) 

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN z 2. 10. platné od 5. 10.2020 

Ochranné opatření se týká opatření při vstupu na území ČR, povinností KHS, subjektů, které na území ČR přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, vydávání víza atd. 

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN z 18. 9. (od 5. 10.) 

 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN z 2. 10.  planté od 5. 10.2020 

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy.  

 

MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-18/MIN/KAN z 2. 10. platné od 5. 10. 2020  

Zrušení MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN z 23. 9. Týkalo se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav s některými výjimkami. Toto opatření mělo platnost do 7. 10., nahrazeno UV č. 958 z 30. 9. vyhlášeným pod č. 392/2020 Sb. (přijetí krizových opatření). 

 

2.10.2020 vyvěšeno

KHS ÚK č. 3/2020 ze dne 1. 10. 2020. 

Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se týká omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních uměleckých a jazykových škol, a dále omezení provozu středisek volného času, v některých případech omezení vzdělávání, kde je součástí zpěv a sportovní činnosti. 

Nařízení platí pro území Ústeckého kraje od 5. 10. od 0:00 hod. do 18. 10. do 23:59 hod

 

1.10.2020 vyvěšeno

Sbírka zákonů č. 158/2020 z 30. 9. 2020, kde je uvedeno UV ČR č. 957 z 30. 9. 2020 vyhlášené pod č. 391/2020 Sb. (vyhlášení nouzového stavu) a UV ČR č. 958 z 30. 9. 2020 vyhlášené pod č. 392/2020 Sb. (krizová opatření). 

Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

Krizová opatření se týkají hlavně hromadných akcí, dále koncertů, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení, slavností, sportovních akcí, bohoslužeb a provozoven stravovacích služeb. 

 

25.9.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN z 24. 9. platné od 25. 9.2020

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb a KHS v souvislosti s karanténou a izolací. Jsou zde změny hlavně u osob v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, kde se již provádí pouze jeden test a za určitých podmínek se karanténa může ukončit i bez provedení testu.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN z 24. 8. (od 25. 9.).

 

24.9.2020 vyvěšeno 

MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN z 23. 9.  platné od 24. 9. do 7. 10. 2020

Týká se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav s některými výjimkami.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN z 16. 9. (od 24. 9.)

Z tiskové zprávy MZ:

Snižuje se limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup.

 

MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN z 23. 9.  platné od 24. 9. do 7. 10. 2020 

Týká se omezení provozoven a služeb.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN z 17. 9. (od 24. 9.)

Z tiskové zprávy MZ:

U stravovacích zařízení je omezena zavírací doba od 22:00 do 6:00 hodin. Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. V případě jídla nebo pití s sebou a následné konzumace na místě je nutný odstup od jiných osob alespoň dva metry, kromě členů domácnosti.

 

17.9.2020 vyvěšeno v 20,00hod 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN z 17. 9. platné od 18. 9. od 0:00 

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech s výjimkami a v prostředcích veřejné dopravy. 

Oproti včera vydanému MO MZ je zde změna: 

- povinnost nošení roušek rozšířena na všechny prostory škol, povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol mimo společných prostor a dále vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranných prostředků, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN z 16. 9. (od 18. 9., 0:00) 

  

MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN z 17. 9. platné od 19. 9. od 0:00 

Týká se omezení provozoven a služeb. 

Oproti včera vydanému MO MZ je zde změna: 

U provozu provozoven stravovacích služeb je stanoveno, že jejich provozovatelé musí dodržovat další pravidlo: 

- zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 0:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).  

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-9/MIN/KAN z 16. 9. (od 19. 9., 0:00) 

 

 

17.9.2020 vyvěšeno v 9,00hod

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN z 16. 9. platné od 18. 9., 18:00 

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech s výjimkami a v prostředcích veřejné dopravy. 

Oproti minulému MO MZ je zde změna: 

PLATILO (bod 2, písm. t) – zákaz se nevztahuje na zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů. 

NOVĚ VĚTA DOPLNĚNA:  a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu. 

(pozn.: zákazník může odložit OOP pouze ve chvíli, když sedí na židli, lavici, nebo barového pultu apod. a konzumuje či pije, nelze využít této výjimky např. při stání u výčepu nebo při pohybu po provozovně). 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN z 9. 9. (od 18. 9., 18:00) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN z 16. 9. platné od 18. 9., 18:00 

Týká se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav. 

Oproti minulému MO MZ jsou zde změny: 

Ve výjimkách u kapacit prostoru, kde je řešeno, že zbývající kapacita tohoto prostoru může být využita maximálně z 50 % s tím, že účastníci jsou rozmístěni, pokud možno rovnoměrně v každém sektoru tak, aby byl zajištěn jejich rozestup,

DOPLNĚNO – a to například tím, účastníci akce sedí jen v každé druhé řadě sedadel. 

ZRUŠENA výjimka: 

Při živé hudební produkci (koncerty apod.) se zakazuje zřizovat a obsazovat sektory vymezené pro stání, v ostatních případech lze sektor vymezený pro stání zaplnit nejvýše z 50 % jeho maximální kapacity. 

NOVĚ DOPLNĚNO: 

Zakazují se hromadné akce podle bodu 1, s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí, s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení; v případě hromadné akce podle předchozí věty, na kterou je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor hromadné akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce. 

(pozn.: s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí se budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. Na vnitřní hromadné akce tak nebude možný prodej vstupenek jinak než na konkrétní místo k sezení). 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN z 31. 8. (od 18. 9., 18:00) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-9/MIN/KAN z 16. 9. platné od 18. 9., 18:00 

Týká se omezení provozoven a služeb. 

Oproti minulému MO MZ je zde změna: 

U provozovny stravovacích služeb DOPLNĚNO – provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN z 25. 6. (od 18. 9., 18:00) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 39255/2020-1/MIN/KAN z 15. 9.  platné od 17. 9. 

Týká se sdělování výsledků testů na přítomnost SARS-CoV-2 prostřednictvím textové zprávy nebo elektronickou poštou (do 48 hod. negativní i pozitivní výsledek) a případného dalšího postupu.

 

9.9.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN z 9. 9. platné od 10. 9.2020

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště, míst ubytování a některých častí škol a školských zařízení) a prostředcích veřejné dopravy s výjimkami.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN z 24. 8. (od 10. 9.) a bod I./2 MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN z 31. 8. týkající se hromadných akcí, zrušen limit 100 osob, v současné době bez limitu (od 10. 9.)

 

01.09.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN z 31. 8. platné od 1. 9.2020

Týká se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav.

Oproti předchozímu MO již nejsou na hromadné akce stanoveny počty sektorů, ale omezení vychází z maximálních možných kapacit vnitřních a venkovních prostor, a dále možno využít určitého % kapacity prostoru.

Zákaz pohybu a pobytu bez OOP na hromadných akcí ve vnitřních prostorech staveb nad 100 osob nadále zůstává s určitými výjimkami.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN z 24. 8. (od 1. 9.)

 

 

26.08.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN z 24.8. platné od 1. 9. 2020

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest v některých vnitřních prostorech:

- orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností,

- zdravotnická zařízení,

- zařízení sociálních služeb,

- volební místnosti,

a dále v prostředcích veřejné dopravy. Vše s některými výjimkami.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN z 19. 8. (od 1. 9.)

Oproti MO MZ vydanému minulý týden není tato povinnost stanovena v místnostech, kde se prodávají nebo poskytují služby, ve společných prostorech škol a školských zařízení a v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy. V rámci sňatků výjimka rozšířena o další osoby tomuto obřadu přítomné.

 

MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN z 24.8. platné od 1. 9. 2020 

Týká se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav.

1.000 osob venkovní akce, 500 osob akce ve vnitřních prostorech staveb, stanoveny některé výjimky.

Zákaz pohybu a pobytu bez OOP na hromadných akcí ve vnitřních prostorech staveb nad 100 osob s výjimkami.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN z 19. 8. (od 1. 9.)

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN z 24. 8. platné od 1. 9. 2020

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb a KHS v souvislosti s karanténou a izolací, zkrácení doby ze 14 na 10 dnů.

Tímto MO zrušeno:

- MO MZ, č. j. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN z 8. 3.,

- MO MZ, č. j. MZDR 12591/2020-1/OES z 20. 3.,

- MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN z 9. 4.,

- MO MZ, č. j. MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN z 14. 4.,

- MO MZ, č. j. MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN z 25. 5., (vše od 1. 9.)

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-25/MIN/KAN z 24. 8.  platné od 25. 8.

Týká se opatření při vstupu na území ČR, povinností KHS, subjektů, které na území ČR přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, vydávání víza atd.

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-23/MIN/KAN z 20. 8. (od 25. 8.)

 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-26/MIN/KAN z 24. 8.  platné od 25. 8.

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy.

 

 

20.08.2020 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN  platné od 1. 9.2020

Týká se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest v některých vnitřních prostorech, prostředcích veřejné dopravy a autobusech s některými výjimkami.

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN platné od 1. 9.2020

Týká se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav.

1.000 osob venkovní akce. 500 osob akce ve vnitřních prostorech staveb. Stanoveny některé výjimky.

Zákaz pohybu a pobytu bez OOP na hromadných akcí ve vnitřních prostorech staveb bez ohledu na počet účastníků s výjimkami.

 

MO MZ, č. j. MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN platné od 1. 9.2020

Týká se omezení zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb.

 

 

19.08.2020 vyvěšeno

Metodický materiál MŠMT k novému školnímu roku 2020/2021

- metodické materiály MŠMT (připravené v úzké součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví) obsahující pedagogicko-organizační, hygienické a protiepidemické informace k činnosti škol a školských zařízení pro školní rok 2020/2021.

Doporučení ČŠI pro školy-organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem 2020-2021

Leták - mimořádné prostředky ZŠ

Manuál k provozu škol MŠMT MZd

Přílohy k manuálu - letáky

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku

Průvodní dopis ministra