Obsah

COVID - 19     aktuálně

18.6.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN (138.12 kB) z 17. 6. účinností od 1. 7.2021

Týká se zrušení MO v souvislosti s ukončením povinného plošného testování obyvatel:

- zaměstnanců u veřejných zaměstnavatelů nad 50 zaměstnanců,

- zaměstnanců u veřejných zaměstnavatelů do 50 zaměstnanců,

- zaměstnanců u nestátních neziskových organizací,

- zaměstnanců ve firmách a OSVČ,

- zaměstnanců škol a školských zařízení,

- dětí, žáků a studentů na školách,

- studentů VŠ,

- samotestování zaměstnanců u zaměstnavatelů a OSVČ,

- klientů a zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

 

 

15.6.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-7/MIN/KANMO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN (124.63 kB) z 14. 6.  účinnost od 15. 6.2021 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN z 2. 3., v úplném znění. 

Týká se izolace a karantény. 

- změna podmínek, při níž se nenařizuje karanténa, pokud od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů (pokud od aplikace první dávky v případě jedno dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů). 

 

MO MZ, č. j. MZDR 16640/2021-4/MIN/KAN (123.18 kB) z 14. 6. účinnost od 15. 6.2021 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN z 19. 4., v úplném znění. 

Týká se testování studentů VŠ. 

- úprava pravidel prokazování „bezinfekčnosti“. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-54/MIN/KAN (123.49 kB) z 14. 6. účinnost od 15. 6.2021 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN z 7. 6. 

Týká se nošení OOP a ochrany dýchacích cest. 

- výjimky pro žáky, studenty, pedagogy a osoby na pracovišti platí pro celou ČR včetně krajů Jihočeského, Libereckého a Zlínského.  

 

 

14.6.2021 vyvěšeno 

MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN (120.51 kB) z 9. 6. účinnost od 14. 6.2021 

Změna MO, č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN z 7. 6. 

- týká se omezení provozu a poskytování služeb, omezení akcí atd. 

Změna ve stanovení podmínek uvedených v ustanovení I/12, omezení koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, 

- upraveny maximálně možné přípustné počty diváků, návštěvníků nebo posluchačů. 

 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-86/MIN/KAN (119.28 kB) z 11. 6.  účinnost od 14. 6.2021  

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. 

 

 

9.6.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN (250.59 kB) z 7. 6.  účinnost od 8. 6.2021

- týká se omezení provozu a poskytování služeb, omezení akcí atd.

Nově stanovena pravidla, opatření a omezení pro:

 1. provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb včetně pravidel, které se vztahují na službu vozidel taxislužby nebo další individuální smluvní přepravy osob a provoz knihoven (1 zákazník na 15 m2),
 2. provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
 3. provoz provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin (počet osob podle míst k sezení),
 4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 5. provozování prodeje na trzích, tržištích a v mobilních provozovnách,
 6. poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,
 7. poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče,
 8. provoz a používání vnitřních sportovišť (tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, bowling, kulečník atd.),
 9. provoz umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní (50 % kapacity),
 10. provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav (1 osoba na 15 m2),
 11. provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním (200 osob uvnitř, 500 venku),
 12. omezení koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě (50 % kapacity míst k sezení, 2.000 osob venku, 1.000 uvnitř, další možnosti),
 13. omezení veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy (500 osob venku, 200 uvnitř),
 14. výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím,
 15. konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání tohoto orgánu s výjimkou orgánu ÚSC,
 16. vymezení okruhu osob, kterým se na základě stávajících poznatků o získané imunitě nebo šíření onemocnění covid-19 umožňuje vstup do některých vnitřních a vnějších prostorů nebo účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech v případě, že nemají žádné klinické příznaky onemocnění covid-19.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN z 28. 5. 2021 v úplném znění.

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN (245.92 kB) z 7. 6. účinnost od 8. 6.2021

- týká se nošení OOP s výjimkami.

Úprava pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, změny zvláště ve výjimkách, netýká se dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku (platilo pouze do dvou let věku dítěte), netýká se žáků a studentů při vzdělávání, kteří sedí v lavici, pedagogických pracovníků při poskytování vzdělávání, osob v době výkonu práce na pracovišti za dalších podmínek (s výjimkou třech krajů) atd.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN z 4. 5. 2021 v úplném znění.

 

MO MZ, č. j. MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN (133.21 kB) z 7. 6. účinnost od 8. 6.2021

- týká se poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven, plánu očkování atd.

Poskytovateli se nařizuje zajistit podání léčivého přípravku každé z osob určených k očkování bez úhrady ze strany této osoby.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN z 13. 1. 2021 v úplném znění.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN (150.39 kB) z 7. 6. účinnost od 8. 6.2021

- týká se omezení návštěv u poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, řešení třetí osoby u porodu atd.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN z 11. 5. 2021.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN (191.67 kB) z 7. 6. účinnost od 8. 6.2021

- týká se provozu škol a školských zařízení.

Změny počtu osob u akademických obřadů (50 % kapacity, venku do 2.000, uvnitř do 1.000), u středisek volného času (200 uvnitř, 500 venku), u sportovních činností (změny podmínek), upraveno stanovení podmínek pro účast na vzdělávání atd.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN z 27. 5. 2021 v úplném znění.

 

MO MZ, č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN (109.45 kB) z 7. 6. účinnost od 8. 6.2021

Změna MO, č. j. MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN z 19. 5.

- týká se škol v přírodě.

Platilo:

- vysílající škola je povinna pro účastníky školy v přírodě, kteří před zahájením doložili negativní výsledek testu, zajistit provedení RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 s frekvencí jedenkrát za 7 dní nebo preventivního antigenního testu s frekvencí v den odjezdu a následně po každých nejdéle 72 hodinách od předchozího testu po dobu trvání školy v přírodě.

Nově platí:

- vysílající škola je povinna pro účastníky školy v přírodě, kteří před zahájením doložili negativní výsledek testu, zajistit provedení RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 s frekvencí jedenkrát za 7 dní nebo preventivního antigenního testu s frekvencí v den odjezdu a následně s frekvencí jedenkrát za 7 dní od předchozího testu po dobu trvání školy v přírodě.

 

MO MZ, č. j. MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN (122.04 kB) z 7. 6. účinnost od 11. 6.2021

- týká se určování termínů pro poskytování druhé dávky vakcín:

 • COMIRNATY (38-42 dní od podání 1. dávky),
 • MODERNA (25-35 dní od podání 1. dávky, změna, platilo 38-42 dní) a
 • ASTRAZENECA (84-91 dní od podání 1. dávky).

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN z 6. 4. 2021.

 

 

1.6.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-17/MIN/KAN (119.79 kB) z 31. 5. účinnost od 1. 6.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN z 28. 5.

Týká se omezení maloobchodního prodeje, provozu a poskytování služeb, omezení akcí atd.

- oprava chyb ve vydaném MO z 28. 5. (špatné odkazy),

- zrušen zákaz provozu dětských koutků v nákupních centrech, lze provozovat za určitých podmínek.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-14/MIN/KAN (117.68 kB) z 31. 5. účinnost od 1. 6.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN z 27. 5.

Týká se provozu škol a školských zařízení.

-  ve školách, kde je povolen zpěv (ZUŠ atd.), zvýšení nejvyššího možného počtu osobní přítomnosti žáků nebo studentů z 6 na 30 v místnosti.

 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-52/MIN/KAN (105.58 kB) z 31. 5. účinnost od 1. 6.2021

Změna MO, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN z 4. 5. v úplném znění.

Týká se ochrany dýchacích cest (nošení OOP) s výjimkami.

- nově stanovena výjimka u osob pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou.

 

MO MZ, č. j. MZDR 1595/2021-3/MIN/KAN (124.2 kB) z 31. 5. účinnost od 1. 6.2021

Změna MO, č. j. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN z 13. 1. v úplném znění.

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb, plánu očkování atd.

- nově povinnost k předávání informací a k vydávání certifikátů očkovaným osobám pro poskytovatele provádějící očkování, elektronický certifikát možno stáhnout zde: https://ocko.uzis.cz/

 

31.5.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN (119.44 kB) z 27. 5. účinnost od 31. 5.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN z 6. 4. v úplném znění 

- týká se testování uchazečů u přijímacích zkoušek, případné doložení konkrétních dokladů.  

Doplněno ustanovení u uchazečů o vzdělání na VOŠ, úprava podmínek, kterým osobám lze umožnit osobní přítomnost na přijímací zkoušce. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN (156.98 kB) z 28. 5. účinnost od 1. 6.2021

- týká se testování obyvatelstva. 

Oproti předchozímu MO hlavní změny: 

Provést vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v ČR a které o to požádaly (ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění):  

- antigenní testy nejvýše jedenkrát za 7 dní (platilo jedenkrát za 3 dny), 

- nově PCR testy nejvýše dvakrát za kalendářní měsíc. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN z 5. 3. 2021 

 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN (439.16 kB) z 28. 5. účinnost od 1. 6.2021  

Týká se opatření na státní hranici, opatření při vstupu na území ČR atd.  

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN z 14. 5.  

 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-82/MIN/KAN (118.4 kB) z 28. 5.  účinnost od 31. 5. 2021 

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. 

 

 

 

27.5.2021 vyvěšeno 

MO MZ, č. j. MZDR 14601/2021-14/MIN/KAN (124.39 kB) z 25. 5.

Změna MO, č. j. MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN z 19. 5. v úplném znění

- týká se omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb, poskytování služeb, omezení hromadných akcí atd.

Změna u omezení poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, prokazování bezinfekčnosti, bez omezení platí pro děti do šesti let věku a dále úprava podmínek, kterým osobám lze poskytnout ubytování. Při pobytu delším než 7 dní potřebné opětovné splnění podmínek.

 

 

24.5.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-12/MIN/KAN (116.41 kB) z 21. 5.  účinnost od 24. 5.2021 

Změna MO, č. j. MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN z 19. 5. 

- týká se provozu škol a školských zařízení. 

Čl. I bod 7 písm. d), pro školy a školská zařízení povoleno používání šaten i přesto, že je v jiných oblastech využívání těchto vnitřních prostor zakázáno. 

Staré znění:  

- omezuje se provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:  

mimo jiné d) sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje. 

Nové znění:  

- omezuje se provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:  

mimo jiné d) sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se zakazuje s výjimkou šaten v jiných vnitřních prostorech, jako jsou např. sprchy. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN (171.39 kB) z 22. 5. účinnost od 24. 5.2021

Změny MO: 

1. MO z 1. 3. 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, v úplném znění, 

- týká se testování zaměstnanců ve firmách. 

2. MO z 2. 3. 2021, č.j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, 

- týká se izolace a karantény. 

3. MO z 5. 3. 2021, č.j. MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN, 

- týká se testování klientů u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 

4. MO z 5. 3. 2021, č.j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN, 

- týká se testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 

5. MO z 5. 3. 2021, č.j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN, 

- týká se testování u veřejných zaměstnavatelů nad 50 osob. 

6. MO z 19. 3. 2021, č.j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN, 

- týká se testování u veřejných zaměstnavatelů do 50 osob. 

7. MO z 22. 3. 2021, č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN, 

- týká se testování u nestátních neziskových organizací. 

8. MO z 6. 4. 2021, č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, 

- týká se testování u přijímacích zkoušek. 

9. MO z 6. 4. 2021, č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, v úplném znění, 

- týká se testování zaměstnanců škol a školských zařízení. 

10. MO z 6. 4. 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, v úplném znění, 

- týká se testování žáků a studentů ve školách. 

11. MO z 19. 4. 2021, č.j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN, v úplném znění, 

- týká se testování studentů VŠ. 

12. MO z 11. 5. 2021, č.j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN, 

- týká se návštěv u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 

13. MO z 19. 5. 2021, č.j. MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN, 

- týká se provozu škol a školských zařízení. 

14. MO z 19. 5. 2021, č.j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, 

- týká se maloobchodního prodeje a služeb. 

15. MO z 19. května 2021, č.j. MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN (toto MO od 31. 5.), 

- týká se škol v přírodě od 31. 5. do 30. 6. 

 

Hlavní změny: 

- úprava podmínek pro platnost výjimky z povinnosti antigenního nebo RT-PCR testování pro vstup např. na pracoviště, do škol, provozoven a jiných vnitřních prostor, pro účast na hromadných akcích a podobně, a to tak, že lhůta bez nutnosti testování začne 22. den od podání 1. dávky očkovací látky proti onemocnění COVID-19 s dvoudávkovým schématem a v případě následného podání druhé dávky bude trvat 9 měsíců. Nebude-li podána druhá dávka, skončí lhůta po uplynutí 90 dnů od aplikace první dávky. 

(u očkovací látky s jednodávkovým schématem se podmínky nemění, od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 14 dnů, ne více než 9 měsíců) 

- prodloužení intervalu pro stanovení výjimky z pravidelného antigenního nebo RT-PCR testování včetně intervalu pro umožnění vstupu osob do vybraných vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích bez nutnosti testování ze současných 90 dnů na 180 dnů po prodělaném onemocnění COVID-19. 

- upraveny podmínky konání škol v přírodě. 

 

 

20.5.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-12/MIN/KAN (115.58 kB) z 19. 5.  účinnost od 24. 5.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN z 12. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN z 19. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN z 22. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN z 30. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN z 7. 5. a MO, č. j. MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN z 11. 5. 

- týká se testování žáků a studentů ve školách. 

Rozšířena podmínka prokázání negativního testu u teoretického vyučování a teoretické přípravy u SŠ a VOŠ, a dále žáci a studenti – rozšířeno o uchazeče. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN (159.42 kB) z 19. 5. účinnost od 31. 5. do 30. 6.2021

- týká se škol v přírodě. 

Stanoveny podmínky pro konání škol v přírodě v době od 31. 5. do 30. 6. 2021, v MO řešeno testování, povinnosti školy, povinnosti účastníků, povinnosti provozovny ubytovacího zařízení a provozovny stravovacích služeb atd. 

 

 

18.5.2021 vyvěšeno 

MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN (121.08 kB) z 17. 5. účinnost od 18. 5.2021 

Změna MO, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN z 4. 5. 

- týká se nošení OOP s výjimkami 

Upravena výjimka týkající se sportovců nebo cvičících osob a rozšířena výjimka při poskytování služeb v oblasti hlavy a krku (holičství, kadeřnictví, solárium atd.) 

 

MO MZ, č. j. MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN (111.87 kB) z 17. 5. účinnost od 18. 5.2021  

Změna MO, č. j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN z 19. 4. ve znění MO, č. j. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN z 3. 5. 

- týká se testování studentů VŠ při jejich osobní přítomnosti na vzdělávání 

Změněna výjimka u prokazování negativního testu, prodloužena doba z 48 na 72 hodin. 

 

 

 

17.5.2021

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN (146.83 kB) z 14. 5.  účinnost od 15. 5.2021 

- týká se testování zaměstnanců u zaměstnavatele a OSVČ. 

MO, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem, stanoveny povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, dále řešeny OSVČ. 

Oproti předchozímu MO je zde pouze nové zdůvodnění. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN z 22. 3. (toto MO mj. zrušeno Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 11. 5. od 15. 5. - rozhodnutí č. 3 Ao 3/2021-27 z 11. 5. 2021) 

 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-78/MIN/KAN (123.06 kB) z 14. 5. účinnost od 17. 5.2021  

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. 

 

 

13.5.2021

MO MZ, č. j. MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN (120.9 kB) z 12. 5. účinnost od 12. 5.2021

- zrušení MO MZ

Tímto MO zrušeno:

1. MO MZ, č. j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN z 19. 10. 2020

- týkalo se nařízení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb.

2. MO MZ, č. j. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN z 6. 4. 2021

- týkalo se vycházek v zařízení sociálních služeb.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN (132.47 kB) z 11. 5., vydáno 12. 5. účinnost od 17. 5.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN z 12. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN z 19. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN z 22. 4., MO, č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN z 30. 4. a MO, č. j. MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN z 7. 5.

- týká se testování žáků a studentů ve školách.

Změny:

- změna frekvence testování jedenkrát týdně u 2. stupně ZŠ se týká pouze některých krajů (Ústeckého kraje ne),

- upřesněno testování RT-PCR testy.

 

MO MZ, č. j. MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN (142.98 kB) z 11. 5., vydáno 12. 5. účinnost od 17. 5.2021

- týká se poskytování sociálních služeb v terénní formě.

Změny:

- zrušena některá omezení poskytování sociálních služeb.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 15568/2021-1/MIN/KAN z 12. 4.

 

10.5.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN (131.59 kB) z 6. 5. účinnost od 7. 5. 2021 

- týká se nařizování karantény a izolace. 

Oproti předchozímu MO z 8. 3. jsou zde změny: 

- předchozí MO řešilo pouze „jihoafrickou variantu“, v tomto MO rozšířeno o „brazilskou variantu“ a „indickou variantu“. 

- ukončení izolace po provedení RT-PCR testu s negativním výsledkem nejdříve po 14 dnech ode dne prvního pozitivního testu, 

- ukončení karantény po provedení RT-PCR testu s negativním výsledkem nejdříve po 14 dnech ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. 

Tímto MO zrušeno od 7. 5. MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-5/MIN/KAN z 8. 3. 2021 

 

 

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN (129.29 kB) z 7. 5.  účinnost od 10. 5. 2021

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN z 12. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN z 19. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN z 22. 4. a ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN z 30. 4. 

- týká se testování žáků a studentů ve školách. 

Změny: 

- v celém MO zrušena omezení, která platila pro některé kraje, v současné době platí pro celou ČR, 

- řeší se pouze žáci a studenti škol, neřeší se děti v mateřských školách (MŠ otevřeny bez testů), 

- omezení v čl. I., bod 1. (umožnění přítomnosti za určitých podmínek) se nevztahují na žáky v ZUŠ, účastníky ve středisku volného času a na individuální konzultace, individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti. 

 

 

4.5.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN (395.8 kB) z 3. 5. účinnost od 4. 5.2021

Změna MO, č. j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN z 19. 4.

- týká se testování studentů VŠ při jejich osobní přítomnosti na vzdělávání.

V čl. XV u podmínek, kdy škola umožní osobní přítomnost uchazečů na přijímací zkoušce rozšířeno o bod c) - pokud osoba předloží doklad vydaný VŠ o negativním výsledku preventivního antigenního testu nebo preventivního RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

 

 

2.5.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN (311.07 kB) z 30. 4. - účinnost od 3. 5.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN z 12. 4., ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN z 19. 4. a ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN z 22. 4.

- týká se testování žáků a studentů ve školách.

Změna v čl. I., výjimky v omezení osobní přítomnosti žáků a studentů za určitých podmínek rozšířeny o Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Plzeňský kraj Liberecký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj a hlavní město Prahu.

Nové znění frekvence testování (čl. III.):

- preventivní antigenní test se provádí s frekvencí:

a) 2x týdně v případě žáků 2. stupně ZŠ, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře s tím, že 1. test se provede 1. den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny,

b) 1x týdně v případě žáků 2. stupně ZŠ ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona,

c) 1x týdně v ostatních případech.

Tímto MO zrušeno od 3. 5. MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN z 27. 4. 2021.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN (287.08 kB) z 30. 4.  - účinnost od 3. 5.2021

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN z 6. 4.

- týká se testování zaměstnanců škol a školských zařízení.

Nové znění frekvence testování:

- preventivní testování se provádí s frekvencí 1x v každém pracovním týdnu.

 

20.4.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN z 19. 4. (169.12 kB) (od 24. 4.)

- týká se testování studentů vysokých škol při jejich osobní přítomnosti na vzdělávání. Vysoké školy jsou povinny zajistit testy a vlastní testování. Stanoveny další povinnosti pro VŠ a studenty.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14580/2021-2/MIN/KAN z 19. 4. (125.37 kB) (od 23. 4.)

- týká se Všeobecné zdravotní pojišťovny a všech dalších zdravotních pojišťoven, kterým se nařizuje od 23. 4. poskytovat ÚZIS některé údaje o pojištěncích (IČO plátce pojistného do ISIN).

Oproti předchozímu MO neplatí pouze pro VZP, ale rozšířeno o všechny další ZP.

Tímto MO zrušeno od 23. 4. MO MZ, č. j. MZDR 14580/2021-1/MIN/KAN z 6. 4. 2021

 

 

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN z 19. 4. (119.98 kB) (od 26. 4.)

Změna MO, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6. 4. ve znění MO, č. j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN z 12. 4.

- týká se testování žáků ve školách.

Výjimka v testování udělena pro děti v mateřských školách v Královehradeckém a Karlovarském kraji.

 

 

13.4.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN (170.07 kB) z 12. 4. (od 13. 4.)

Změna MO, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (300.48 kB) z 6. 4.

- týká se testování dětí, žáků a studentů v případě osobní přítomnosti ve školách.

Změny oproti předchozímu MO:

- v čl. I. rozšířena povinnost testování u zkoušek na vyšší odborné škole,

dále změna v textu, platilo – se v dané škole umožňuje osobní přítomnost ……, nově platí – umožní daná škola osobní přítomnost ……,

dále omezení se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku – rozšířeno – nebo jiné individuální činnosti,

- čl. I. rozšířeno o bod 2., ustanovení o dětech, žácích nebo studentech se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo poruchami autistického spektra, kteří nemůžou ze zdravotních důvodů podstoupit antigenní test,

- v čl. VI. upraven text, platilo – tak se dítěti, žákovi nebo studentovi …… neumožní, nově platí – tak škola dítěti, žákovi nebo studentovi …… neumožní,

- nově vložen čl. XVII., který řeší umožnění přítomnosti ostatních osob u závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií a dále upřesněna možnost předložení dokladu o testu u osobní přítomnosti žáka nebo studenta u závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria. 

 

Pro informaci:

Vláda svým usnesením č. 374 z 12. 4. 2021 vydala podle § 3 odst. 4 zákona č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon), v zákonné lhůtě 48 hodin od jejich vyhlášení, souhlas s:

- MO MZ, č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN z 10. 4. (týká se maloobchodního prodeje a služeb),

- MO KHS Ústí n/L. č. 1/2021 z 10. 4. (týká se pouze okresu Děčín).

12.4.2021 vyvěšeno

Nadále platí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví vyhlášená podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Pandemie se v současné době řídí zákonem č. 94/2021 Sb. z 26. 2. 2021 (157.66 kB) (vydán ve sbírce zákonů č. 38, 26. 2. 2021), zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

 

STÁLE PLATNÁ opatření Ministerstva zdravotnictví: 

7.4.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 14580/2021-1/MIN/KAN (275.75 kB) z 6. 4.

- týká se Všeobecné zdravotní pojišťovny, které se nařizuje od 10. 4. poskytovat ÚZIS některé údaje o pojištěncích (IČO plátce pojistného do ISIN)

 

MO MZ, č. j. MZDR 46953/2020-5/MIN/KAN (284.35 kB) z 6. 4.

- týká se nařízení opatření pro poskytovatele akutní lůžkové a následné lůžkové péče od 7. 4.

Tímto MO zrušeno od 7. 4. MO MZ, č. j. MZDR 46953/2020-4/MIN/KAN z 30. 12. 2020

 

MO MZ, č. j. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN (252.98 kB) z 6. 4.

- týká se omezení návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v detenčních ústavech od 12. 4.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN (326.34 kB) z 6. 4.

- týká provozu škol a školských zařízení od 12. 4., v části I., bod 14, řešeny děti zákonných zástupců IZS atd.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN (248.62 kB) z 6. 4.

- týká se testování uchazečů u přijímacích zkoušek, případné doložení konkrétních dokladů, toto MO nabývá platnosti 26. 4.

 

MO MZ, č. j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN (243.08 kB) z 6. 4.

- týká se testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. 4., povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

 

23.3.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN (133.73 kB) z 22. 3.

Týká se povinného testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací zaměstnávající alespoň 1 osobu.

Zaměstnavatelé smí od 6. 4. umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech příslušný test, poté frekvence testování 1x za týden.

Dále uvedeny povinnosti zaměstnanců.

Nestátní neziskovou organizací se rozumí:

- spolky a pobočné spolky,

- nadace a nadační fondy,

- církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví,

- obecně prospěšné společnosti,

- ústavy.

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN (142.73 kB) z 22. 3.

Změna MO ze dne 1. 3., č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění MO ze dne 15. 3., č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN.

Týká se povinného testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem.

Nově rozšířeno u zaměstnavatelů zaměstnávajících 1 až 9 osob.

Zaměstnavatelé smí od 6. 4. umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech příslušný test, poté frekvence testování 1x za týden.

Dále uvedeny povinnosti zaměstnanců a OSVČ.

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN (131.95 kB) z 19. 3. (od 23. 3.) 

MO MZ, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců ve školách určených pro děti zaměstnanců IZS atd. 

- pro zaměstnance určených škol (v rámci ORP Litoměřice se týká ZŠ Litoměřice U stadionu, MŠ Litoměřice, ZŠ Úštěk, MŠ Úštěk, ZŠ Štětí – Ostrovní a MŠ Štětí) platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v sektorech, kde už je plošné opatření o povinném testování zavedeno. Zaměstnavatelé smí od 30. 3. umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech příslušný test. Zaměstnavatelé zajistí testy nejpozději do 23. 3. První testy nejpozději v termínu od 23. 3. do 30. 3., poté frekvence 1x za týden. Dále uvedeny povinnosti zaměstnanců. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN (131.76 kB) z 19. 3. (od 23. 3.) 

MO MZ, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů, který zaměstnává méně než 50 osob. 

- veřejní zaměstnavatelé smí od 30. 3. umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech příslušný test. Zaměstnavatelé zajistí testy nejpozději do 23. 3. První testy nejpozději v termínu od 23. 3. do 30. 3., poté frekvence 1x za týden. Dále uvedeny povinnosti zaměstnanců. Za veřejné zaměstnavatele se považují mimo jiné obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či armáda, netýká se škol a školských zařízení (vyjma určených škol, viz předchozí MO). První testy nejpozději v termínu od 23. 3. do 30. 3., poté frekvence 1x za týden. Dále uvedeny povinnosti zaměstnanců. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN (340.46 kB) z 15. 3. (od 17. 3.) 

Změna MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN z 1. 3. 2021, ve znění MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN z 5. 3. 2021 

Týká se povinného testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem. 

Nově rozšířeno u zaměstnavatelů zaměstnávajících 10 až 49 osob. 

 

9.3.2021 vyvěšeno

MO MZ, č. j. MZDR 9807/2021-1/MIN/KAN (129.7 kB) z 8. 3. účinnost od 9. 3.2021

Týká se všech subjektů provozující laboratoře zajišťující vyšetření vzorků pomocí RT-PCR testu. Laboratořím se nařizuje zjišťovat podezření či potvrzení „britské“, „brazilské“ či „jihoafrické“ mutace viru.

 

MO MZ, č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN (146.54 kB) z 5. 3.2021 

Povinné testování zaměstnanců u veřejných zaměstnavatelů nad 50 osob. 

MO, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů. 

Týká se územních samosprávných celků (tzn. včetně obcí). 

Povinnosti rozděleny na: 

- zaměstnavatele, který zaměstnává minimálně 50 osob, 

(přítomnost na pracovišti pouze za podmínky testu!) 

- zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. 

Dále stanoveny povinnosti zaměstnanců. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN (155.53 kB) z 5. 3.2021 

Antigenní testování zdravotní a sociální služby – pacienti. 

MO, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě. 

Týká se poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 

Tímto MO zrušeno od 9. 3. MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN z 20. 11. 2020 

 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN (161.62 kB) z 5. 3.2021 

Antigenní testování zdravotní a sociální služby – zaměstnanci. 

MO, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby. 

Týká se poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 

Tímto MO zrušeno od 9. 3.: 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN z 20. 11. 2020 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN z 20. 11. 2020 

MO MZ, č. j. MZDR 47828/2020-13/MIN/KAN z 14. 2. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN (120.85 kB) z 5. 3.2021 

Povinné hlášení výsledků do ISIN. 

MO, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních testů do Informačního systému infekčních nemocí. 

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb. 

Tímto MO zrušeno od 9. 3. MO MZ, č. j. MZDR 60890/2020-1/MIN/KAN z 21. 12. 2020 

 

 

MO MZ, č. j. MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN (120.61 kB) z 1. 3.

Změna MO MZ, č. j. MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN z 13. 1. 2021

Týká se poskytovatelů v oboru všeobecného praktického lékařství, registrace zájemců o očkování v prostředí ISIN.

 

MO MZ, č. j. MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN (318.88 kB) z 13. 1. (od 14. 1.)

Týká se poskytovatelů zdravotních služeb, elektronická hlášení a informace v souvislosti s očkováním osob, využívání Centrálního rezervačního systému.

 

MO MZ, č. j. MZDR 62040/2020-1/MIN/KAN z 23. 12. (od 24. 12.) 

Týká se provozovatelů spaloven nebezpečných odpadů odstraňujících infekční odpady ze zdravotnických nebo obdobných zařízení. 

 

MO MZ, č. j. MZDR 51822/2020-1/MIN/KAN z 20. 11. (od 23. 11.) 

Týká se opatření u provozovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 

 

Mimořádné opatření krajské hygienické stanice č.1/2020 (1.34 MB) 

nošení ochranných prostředků dýchacích cest, Ústecký kraj