Obsah

Aktuální informace o situaci způsobené válkou na Ukrajině            vlajka               

vyvěšeno 1. 7. 2022

Ukončení nouzového stavu dne 30. června 2022 ve 24:00 hod. podle čl. 6, odst. 3, zákona 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen. 

Všechna usnesení vlády o přijetí krizových opatření v návaznosti na nouzový stav pozbývají platnosti. 

 

Od dne 1. 7. 2022 se v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace postupuje podle nově přijatých (upravených) zákonů a nařízení:

 

- zákon 65/2022 Sb. z 17. 3. 2022 (Sb. 36 z 21. 3. 2022), novelizace zákonem 175/2022 Sb. z 15. 6. 2022 (Sb. 83 z 27. 6. 2022) a zákonem 198/2022 Sb. z 24. 6. 2022 (Sb. 90 z 30. 6. 2022)

(o některých opatřeních)

 

- zákon 66/2022 Sb. z 17. 3. 2022 (Sb. 36 z 21. 3. 2022), novelizace zákonem 175/2022 Sb. z 15. 6. 2022 (Sb. 83 z 27. 6. 2022)

(o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení)

 

- zákon 67/2022 Sb. z 17. 3. 2022 (Sb. 36 z 21. 3. 2022), novelizace zákonem 175/2022 Sb. z 15. 6. 2022 (Sb. 83 z 27. 6. 2022) a zákonem 199/2022 Sb. z 24. 6. 2022 (Sb. 90 z 30. 6. 2022)

(o opatření v oblasti školství)

 

- zákon 175/2022 Sb. z 15. 6. 2022 (Sb. 83 z 27. 6. 2022)

(o dalších opatřeních)

 

- zákon 197/2022 Sb. z 24. 6. 2022 (Sb. 90 z 30. 6. 2022)

(o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu)

 

- NV 200/2022 Sb. z 22. 6. 2022 (Sb. 91 z 30. 6. 2022)

(o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území ČR podávaných na zastupitelských úřadech)

 

- NV 205/2022 Sb. z 29. 6. 2022 (Sb. 92 z 30. 6. 2022)

(o příspěvku pro solidární domácnost)

 

- NV 206/2022 Sb. z 29. 6. 2022 (Sb. 92 z 30. 6. 2022)

(o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou)

 

vyvěšeno 3. 6. 2022

Informace ohledně Krajského call centra (infolinka) pro poskytovatele ubytovacích kapacit (Ukrajina), které ukončilo činnost k 1. 6. 2022. Telefonické dotazy budou zodpovídat kontaktní osoby viz. odkaz.

https://www.kr-ustecky.cz/upozorneni-krajske-call-centrum-infolinka-pro-poskytovatele-ubytovacich-kapacit-konci-telefonicke-dotazy-budou-zodpovidat-kontaktni-osoby/d-1767654

 

 

vyvěšeno 27. 5. 2022

UV č. 439 z 25. 5. 2022 vyhlášené pod č. 135/2022 Sb. 

Vláda ČR podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území ČR, prodlužuje do 30. června 2022 23:59 hod. nouzový stav.

Vláda dále stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

 

 

vyvěšeno 2. 5. 2022

KACPU