Obsah

Aktuální informace o situaci způsobené válkou na Ukrajině            vlajka               

vyvěšeno 27. 5. 2022

UV č. 439 z 25. 5. 2022 vyhlášené pod č. 135/2022 Sb. 

Vláda ČR podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území ČR, prodlužuje do 30. června 2022 23:59 hod. nouzový stav.

Vláda dále stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

 

 

vyvěšeno 2. 5. 2022

KACPU

 

 

vyvěšeno 29.4.2022

Sbírku zákonů č. 52/2022 (87.88 kB)z dnešního dne 29. 4. 2022, kde je uvedeno jedno UV (změna krizového opatření).

UV č. 343 z 27. 4. 2022 vyhlášené pod č. 106/2022 Sb. účinnost od 2. 5. 2022 

Změna UV č. 236 z 23. 3. 2022 vyhlášené pod č. 70/2022 Sb. (sbírka zákonů č. 38 z 24. 3. 2022).  

- ohlášení změny pobytu pro vysídlené osoby do 3 dnů ode dne změny (platilo do 30 dnů).

 

 

vyvěšeno 14. 4. 2022

UV č. 313 z 13. 4. 2022 vyhlášené pod č. 84/2022 Sb (87.61 kB). účinnost od 14. 4. 2022  

Týká se poskytovatelů sociálních služeb k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu. 

 

vyvěšeno 5. 4. 2022

Informace MPSV k příspěvku pro solidární domácnost (895.43 kB) v souladu se zákonem č. 66/2022 Sb. a nařízení vlády ČR č. 73/2022 Sb.

 

vyvěšeno 31. 3. 2022

Sbírka zákonů č. 42/2022 (92.95 kB) z 31. 3. 2022, kde je uvedeno UV o prodloužení nouzového stavu a jedno další krizové opatření.

UV č. 256 z 30.  3.  2022 vyhlášené pod č. 77/2022 Sb. 

Vláda ČR podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, prodlužuje do 31. května 2022 nouzový stav.

Vláda dále stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

UV č. 254 z 30.  3. 2022 vyhlášené pod č. 76/2022 Sb. (od 1. 4. 2022) 

Týká se PČR a udělování víz.

- nařízení, které až na výjimky zastavuje přijímání žádostí o vízum a povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu na zastupitelských úřadech ČR podávaných státními příslušníky Ruské federace a Běloruské republiky.

 

 

vyvěšeno 23. 3. 2022

Tisková zpráva Krajské zdravotní (455.29 kB)- nemocniční péče o běžence z Ukrajiny

 

 

vyvěšeno 17. 3. 2022

Sbírka zákonů č. 34/2022 (88.63 kB) ze dne 16. 3. 2022, kde je uvedeno jedno UV (krizové opatření). 

 UV č. 208 z 16. 3. 2022 vyhlášené pod č. 59/2022 Sb. účinnost od 17. 3. 2022  

Změna UV č. 148 z 2. 3. 2022 vyhlášené pod č. 44/2022 Sb. (sbírka zákonů č. 24 z 2. 3. 2022) v úplném znění.  

- doplněno ustanovení:

V případě, že vysídlená osoba odmítne zajištění ubytování, které jí bylo nabídnuto při plnění ohlašovací povinnosti nebo přestane využívat ubytování, které jí bylo takto zajištěno, ztrácí nárok na zajištění dalšího ubytování.

 

 

vyvěšeno 16. 3. 2022

Jak se dostat do KACPU (550.87 kB)

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (3.42 MB)

 

vyvěšeno 10. 3. 2022

Hlavní metodické materiály připravené MŠMT pro školy

Příručka pro rodiče (434.42 kB)

графіка-для-батьків-укр (395.02 kB)

 

Sbírka zákonů č. 26/2022 (88.48 kB) ze dne 9. 3. 2022, kde je uvedeno jedno UV (krizové opatření). 

 

UV č. 191 z 9.  3. 2022 vyhlášené pod č. 46/2022 Sb. účinnost od 10. 3. 2022  

Změna UV č. 148 z 2. 3. 2022 vyhlášené pod č. 44/2022 Sb. (sbírka zákonů č. 24 z 2. 3. 2022)  

- staré znění: 

Vláda ČR ukládá PČR udělovat a vyznačovat státním občanům Ukrajiny …. (víza), 

- nové znění: 

Vláda ČR ukládá PČR udělovat a vyznačovat cizincům, na které se povinně vztahuje prováděcí 

rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu čl. 5 směrnice Rady 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (dále „vysídlené osoby“) …. (víza), 

- dále doplnění: ohlašovací povinnost o pobytu cizinců na území ČR, místo do 3 dnů, nově do 30 dnů a stanovena pravomoc pro MV, PČR a HZS, že mohou stanovit místo, kde lze ohlašovací povinnost splnit. 

 

 

 

vyvěšeno 6. 3. 2022

TISKOVÁ ZPRÁVA

Osobní a nákladní auta jsou pro humanitární účely dočasně osvobozena od dálničních poplatků a mýta

4. března 2022

Osobní i nákladní vozidla a autobusy jsou osvobozeny od dálničních poplatků a mýta po dobu nouzového stavu pro humanitární účely v souvislosti s válkou na Ukrajině. U vozidel nad 3,5 tuny dopravce pouze on-line vyplní formulář a pokud má OBU jednotku, před cestou zavolá na infolinku správce mýtného systému.

„Naši občané se ve velkém zapojují do pomoci Ukrajincům. Chceme jim i tímto vyjádřit poděkování a zároveň tyto aktivity co nejvíce podpořit. Odpuštění mýta dopravcům a dálničního poplatku lidem, kteří se do přepravy humanitární pomoci zapojí, umožní, aby maximum jejich peněz skutečně šlo na humanitární účely,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Odpuštění dálničních poplatků se týká i osobních vozidel s ukrajinskou poznávací značkou, která po dobu nouzového stavu využijí síť zpoplatněných dálnic na cestě do bezpečí před válečným konfliktem. 

Dopravci a řidiči nákladních vozidel a autobusů nad 3,5 tuny svou každou humanitární cestu jen on-line nahlásí. Před samotnou cestou vyplní tabulku dostupnou na webu www.mytocz.eu a následně zašlou na mail ua@czechtoll.cz, kde jim obratem přijde potvrzující e-mail. Vozidla s mýtnou OBU jednotkou pak nahlásí svou jízdu na infolinku CzechTollu +420 243 243 243, kde jim bude bezplatná přeprava potvrzena. Řidiči osobních automobilů do 3,5 tuny nemusejí humanitární cestu předem hlásit.

K osvobození od dálničních poplatků a placení mýtného se rozhodlo Ministerstvo dopravy na základě stávající situace, kdy pro ochranu obyvatel Ukrajiny a jejich záchranu je využívána zpoplatněná sít dálnic a silnic I. třídy. Tím jsou naplněny materiální podmínky obsažené v zákoně o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb., § 20a písm. l).

Uvedené znamená, že užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem zajišťujícím humanitární pomoc zpoplatnění v dané situaci dočasně nepodléhá. Týká se jak systému časového zpoplatnění, tak zpoplatnění výkonového prostřednictvím mýtného systému. Ministerstvo dopravy o tomto svém rozhodnutí informovala jak Policii ČR, tak Celní správu.

 

 vyvěšeno 3. 3. 2022

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Ústí nad Labem

Zřízeno v prostorách Pedagogické fakulty UJEP v ulici Hoření (Severní terasa) ode dne 3. 3. 2022 od 08.00 hodin.

Na jeho činnosti se podílejí Policie ČR, cizinecká policie, odbor azylové a migrační politiky, pojišťovna VZP, Panel humanitárních organizací, HZS atd.

kontakt na informační linku KACPU pro řešení konkrétních požadavků:    974 444 444

 

 

Vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU

UV č. 147 z 2. 3. 2022 vyhlášené pod č. 43/2022 Sb.   (89.53 kB)

Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlašuje pro území ČR z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území ČR NOUZOVÝ STAV ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů

 

UV č. 148 z 2. 3. 2022 vyhlášené pod č. 44/2022 Sb. (89.53 kB) účinnost od 4. 3. 2022  

Krizové opatření. 

Vláda ukládá: 

PČR udělovat a vyznačovat státním občanům Ukrajiny, kteří splňují důvody pro udělení zvláštního typu víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, vízový štítek s označením D/VS/U nebo učinit záznam o udělení tohoto víza.