Obsah

Obec Třebušín v roce 2015  zakoupila od Úřadu pro zastupování státu stodolu na st.p. č. 75/1 a k tomu v roce 2017  přilehlé pozemky v dražbě od Finančního úřadu.

Vzhledem k tomu, že obec nemá prostory ke konání různých  celoročních společenských akcí, tak se rozhodla, že by tento areál mohl sloužit k těmto účelům.  Obec nechala vypracovat studii a následně začala pro toto využití poptávat  dotační tituly. Na podzim 2018 byl vyhlášen titul  Regenerace území brownfield (titul se týká zanedbaných staveb). 31.5.2019 byla podána žádost o dotaci  na MMR ( Ministerstvo pro místní rozvoj) a v září 2019 přišlo rozhodnutí o přidělení dotace.

Výběrová řízení (VŘ)

 

 

 

 

 

 

 

           

           

Prováděcí projektová dokumentace

 

 •  Změny projektové dokumentace
  • Změna 1 „Základy SO-04“
  • Změna 2

Realizace

 • Vstupní dokumentace
  • protokol o převzetí staveniště
  • souhlasy sousedů se zřízením staveniště

 

 • Zápisy z koordinačních schůzek a kontrolních dnů

 

 • Změnové listy
  • tabulka předložených změnových listů

 

 •  Změny projektové dokumentace

 

 •  Průzkumy, posudky (statika, geologie, mykologie, …)

 

 • Usnesení zastupitelstva obce k průběhu stavby (schvalování navržených řešení změn projektové dokumentace, schvalování ZL, schvalování dodatků ke SoD)